2018-01-27 14:01:00

Kauno kunigų seminarijos piligrimystė į Romą


Kauno kunigų seminarijos studentai, lydimi kelių ugdytojų, šeštadienį grįžo iš beveik savaitę trukusios piligrimystės Romoje. Aplankė didžiąsias bazilikas, dalyvavo popiežiaus bendrojoje audiencijoje ir jo vadovautuose mišparuose, paskutinę dieną meldėsi Vatikano bazilikos kriptos Gailestingumo Motinos lietuvių koplyčioje. Apie ką tik pasibaigusią piligrimystę kalba vienas jos dalyvių – antrojo kurso studentas Gintas Petkevičius:

Šita piligrimystė gimė kaip mūsų laisvalaikio, atostogų dalis, bet, aišku, keliauti į Romą – tai ir dvasinė piligrimystė, dvasinė kelionė, mūsų vienybė su Motina Bažnyčia, aplankyti Romą, aplankyti apaštalų Petro ir Pauliaus kapus. (Piligrimystės metu) minėjome apaštalo Pauliaus atsivertimą. Ir mums buvo svarbu melsti atsivertimo, kasdienio atsivertimo, kad Viešpats mus palaikytų  šiame kelyje. Tautų apaštalas Paulius keliavo ir skelbė Evangeliją. Mes eidami kunigystės keliu, aišku, irgi to norime ir prašome jo užtarimo. Tad tai buvo maldos kelionė ir taipogi brolių bendrystės kelionė. Labai svarbu, kad dalis mūsų laisvalaikio, dalis atostogų būtų skirta bendrystei, buvimui ir laikui kartu. Ne visuomet tai paprasta ir lengva, bet labai reikalinga. Skaičiai mūsų seminarijose nėra įspūdingi. Labai svarbu, ne tik gyventi kartu, melstis, bet ir pakeliauti kartu, praleisti laisvalaikio kartu, žinoti ką mėgstame, kaip leidžiame laiką, melstis tokios ypatingose vietose.

Aplankėme Romos didžiąsias bazilikas. Taip pat vienai dienai buvome išvykę už Romos – į Asyžių, aplankėme Porciunkulę, šv. Klaros, šv. Pranciškaus bažnyčias. Grįždami atgal, sustojome prie Viterbo šv. Rožės šventovės. Dalyvavome popiežiaus audiencijoje. Mums pasisekė, kad Krikščionių vienybės savaitės užbaigimo proga dalyvavome ekumeninėse pamaldose Šv. Pauliaus bazilikoje ketvirtadienio vakarą, meldėmės Vakarinę maldą ir gavome ne tik popiežiaus, bet ir ortodoksų, anglikonų (vyskupų) palaiminimą.

Paskutinis momentas buvo Mišios Šv. Petro bazilikos Gailestingumo Motinos koplyčioje.

Piligrimystės paskutinės dienos Šventąsias Mišias šventėme po Šv. Petro bazilika esančioje lietuvių koplyčioje.

Jūsų piligrimystė dabar jau baigėsi. Gal tai pradžia naujo formato, naujos tradicijos, kad visi seminaristai  prieš tapdami kunigais pamatytų Romą.

Aš labai tikiuosi ir matyčiau prasmę, kad ir ateity Kauno kunigų seminarija reguliariai čionai atvažiuotų piligrimystei, maldos kelionei, kad kiekvienas seminaristas savo mokymosi seminarijoje laikotarpiu bent kartą būtų aplankęs Romą.

Labai ačiū.
All the contents on this site are copyrighted ©.