2018-01-26 02:00:00

Prindërit dhe fëmijët në WhatsApp: si ndryshon komunikimi në familje


Kjo është ajo që del nga raporti i Qendrës Ndërkombëtare për Studime Familjare, e cila ka kryer më shumë se 3 mijë sondazhe mbi "marrëdhëniet familjare në epokën e rrjeteve digjitale". Të dhënat reflektojnë gjithnjë e më shumë marrëdhëniet "hibride", në të cilat kontakti i drejtpërdrejtë midis njerëzve është i integruar, ndonjëherë i zëvendësuar, nga marrëdhëniet digjitale dhe nga ndërveprimet nga distanca. Kështu ka ndryshuar mënyra e komunikimit ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, falë pranisë së teknologjisë.
All the contents on this site are copyrighted ©.