2018-01-25 14:31:00

Dialogas su Rytų Ortodoksų Bažnyčiomis. Ta pati tarnystė


Daugelis krikščionių Artimuosiuose Rytuose atsiduria toje situacijoje kaip Šventoji Šeima, priversti bėgti, ieškoti geresnės ateities savo vaikams. Dauguma bėgti priverstų krikščionių priklauso Rytų Ortodoksų Bažnyčios, kurių istorija siekia penktąjį amžių – Chalkedono Susirinkimo laikus ir jame vykusį ginčą dėl Kristaus žmogiškosios ir dieviškosios prigimčių, tapusį pirmo rimto krikščionių pasidalinimo priežastimi. Su šiomis Bažnyčiomis nuolatinį ryšį palaiko Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. 2017 m. sausį ekumeninės savaitės rėmuose teologinio dialogo komisijos nariai, vadovaujami tarybos pirmininko kardinolo Kurto Kocho ir Koptų ortodoksų Dumjato metropolito Bishoyaus, susitiko Romoje, pagilindami teologinius, istorinius, liturginius klausimus.

Šiemet nuo sausio 29 iki vasario 5 Romoje vyks penkioliktasis susitikimas, skirtas teologiniam dialogui tarp Katalikų bažnyčios ir Armėnijos ortodoksų bažnyčių. 

Nuo 1989 m. Indijoje Keraloje paraleliai vyksta dvigubas dialogas – su Sirų Malankarų Ortodoksų Bažnyčia ir Katalikų Malankarų Bažnyčia. Šie susitikimai apima Bažnyčios istoriją, ekleziologiją, bendrą liudijimą. Dialogas vaidina svarbų vaidmenį stiprinant bendradarbiavimą tarp Bažnyčių įvairiais lygmenimis – religinio, kultūrinio, socialinio – taip pat ir darbuojantis dėl bendrojo gėrio. Dvidešimtasis jų susitikimas vyko 2017 m. gruodį Keraloje, dalyvaujant vyskupui Farrell ir metropolitui Kuriakose’ui Mar Theophilose’ui. Susitikimo metu aptarti mišrių santuokų sielovados klausimai,  santykiai tarp Bažnyčių.

Panašūs susitikimai vyksta ir su kitomis Bažnyčiomis, pavyzdžiui tarp Katalikų Bažnyčios ir Rytų Asirų Bažnyčios. Po to, kai popiežius Jonas Paulius II ir patriarchas Mar Dinkha IV pasirašė bendrą kristologinę deklaraciją 1994 m. lapkritį, bendros komisijos vykdytas dialogas perėjo dvi fazes – sakramentinės teologijos ir Bažnyčios konstitucijos. Pradėta trečioji fazė – ekleziologiniai klausimai, pasirašyta bendra deklaracija apie sakramentinį gyvenimą. Tai svarbus žingsnis vienybės kelyje.

Vatikano II Susirinkimas padėjo atrasti bendrą atskaitos tašką – krikštą, vienijantį kelyje link pilnos vienybės. Bendrame pareiškime, kurį pasirašė popiežius Pranciškus ir Koptų ortodoksų patriarchas Tawadros II, pažymima, kad siekiama, jog tam asmeniui, kuris norės pereiti iš vienos Bažnyčios į kitą, nebereikėtų kartoti krikšto sakramento. Bendra deklaracija tai dinamiška žinia. Bažnyčios gyvenimas, ekumenizmas tai kelias, piligrimystė, vykdoma kartu su Kristumi istorijoje. Kiekvienas dialogo žingsnis tarp katalikų ir koptų ortodoksų link vienybės paremtas malda, taip pat ir kankinių krauju, prašant, kad visi būtų viena. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.