2018-01-24 14:15:00

Iš kelionės sugrįžęs popiežius prašo pasauliui taikos


Prieš pora dienų sugrįžęs iš Čilės ir Peru, popiežius Pranciškus pasidalijo įspūdžiais trečiadienio bendrojoje audiencijoje. Trečiadienio rytą Šventasis Tėvas dėmesį skyrė ne tik praėjusiai kelionei, bet prisiminė ir pastarojo laikotarpio neramumus Kongo Demokratinėje Respublikoje, atskirai susitikęs su jazidais sakė, jog garsiai prašo gerbti jų teises.

Neramumai Kongo Demokratinėje Respublikoje

„Deja, ir toliau pasiekia rūpestį keliančios žinios iš Kongo Demokratinės Respublikos. Todėl, atnaujinu prašymą, kad visi įsipareigotų vengti bet kokios smurto formos. Bažnyčia savo ruožtu nenori kito kaip tik prisidėti prie taikos ir visuomenės gerovės kūrimo“.

Šiuo prašymu popiežius Pranciškus užbaigė trečiadienio bendrąją audienciją, kurioje dalijosi įspūdžiais iš savo pirmosios šių metų kelionės.

Prieš bendrąją audienciją Šventasis Tėvas priėmė Vatikane apsilankiusią Vokietijos jazidų bendruomenės delegaciją ir atskirai priėmė į bendrąją audienciją atvykusius ligonius.

Šventasis Sostas smerkia Jazidų persekiojimą

„Dar kartą keliu balsą, gindamas jazidų teises, pirmiausiai už teisę egzistuoti kaip religinė bendruomenė“, sakė Pranciškus ir pridūrė, jog „niekas negali savintis galios sunaikinti religinę grupę vien todėl, kad ji nepriklauso vadinamoms „pakenčiamoms“ grupėms. Popiežius pasakė savo svečiams, kad per juos mintimis apkabina visus jazidų bendruomenės narius, ypač gyvenančius Irake ir Sirijoje, užtikrino savo maldą už visas nekaltas beprasmio ir nežmoniško barbarizmo aukas, išreiškė viltį, kad bus daroma viskas kas įmanoma, kad būtų išlaisvinti teroristų pagrobti jazidai, surasti dingusieji ir pagarbiai palaidoti nužudytieji.

„Dar daugelyje pasaulio vietų religinės ir etninės mažumos, įskaitant krikščionis, persekiojamos dėl tikėjimo. Šventasis Sostas smerkia tokias situacijas, prašydamas pripažinti mažumas, jas apginti ir gerbti. Tuo pat metu ragina dialogu ir susitaikymu gydyti visas žaizdas“.

„Tarptautinė bendruomenė negali likti neveiklia ir tylia stebėtoja jūsų patiriamos tragedijos akivaizdoje“, sakė popiežius ir padrąsino „kitų bendruomenių institucijas ir geros valios žmones prisidėti padedant atstatyti jazidų namus ir kulto vietas, sudaryti sąlygas, kad jazidų pabėgėliai galėtų sugrįžti į savo gimtines ir išsaugoti savo bendruomenės tapatybę“.

„Dievas tepadeda kartu sukurti pasaulį, kuriame galėtume gyventi taikoje ir brolystėje“.

Ligoniai popiežiaus audiencijoje

Susitikdamas su ligoniais,  popiežius jiems padėkojo už dalyvavimą, sakė, kad jiems bus geriau stebėti audiencijos eigą dideliame ekrane, šildomoje salėje, nei vėsiame ore. Popiežius kartu su ligoniais sukalbėjo „Sveika Marija“ ir juos palaimino

Dvidešimt antroji apaštališkoji kelionė. Pasaulio taika

Prisiminęs kelionės į Čilę šūkį „Aš duodu jums savo ramybę“, Jėzaus mokiniams pasakytus žodžius, kuriuos kartojame kiekvienose Mišiose, popiežius mintimis sugrįžo prie pasaulyje dalimis vykstančio trečiojo pasaulinio karo. Miręs ir priskėlęs Jėzus gali suteikti taikos ir ramybės malonę tik tiems, kurie Juo pasitiki. Ne tik kiekvienam iš mūsų reikia taikos. Jos šiandien reikia pasauliui, šiame dalimis vykstančiame trečiajame pasauliniame kare. Prašykime, melskimės už taiką! - ragino Pranciškus.

Kalėjimas kaip nesibaigiantis kankinimas

Šventasis Tėvas atskirai paminėjo susitikimą Santjago moterų kalėjime, prašė kalėjimą ir bausmės atlikimą visuomet susieti su nuteistųjų reintegravimu, nes jei nėra vilties sugrįžti į visuomenę, kalėjimas tampa kankinimu be galo. O kai yra dėmesys reintegracijai, tuomet ir įkalintieji iki gyvos galvos gali darbu surasti savo vietą visuomenėje.

Skirtingumų darna

Susitikime su Čilės valdžios atstovais popiežius kalbėjo apie demokratinį procesą kaip susitikimo ir solidarumo erdvę, atvirą skirtingumams, ypač įsiklausymui į vargstančiųjų, jaunimo, senolių, imigrantų ir žemės balsą. Popiežius sakė, jog Čilės vyskupams, kunigams ir pašvęstiesiems parkartojo, jog negali būti priimtinas joks kompromisas dėl seksualinių nusikaltimų prieš mažamečius ir ragino pasitikėti Dievu, jog per šį sunkų išbandymą nuskaistins ir atnaujins Jo tarnus.

Mišios su Čilės indėnais buvo proga priminti mapučių indėnų tragediją ir sunkumus, prašyti taikos, kuri remtųsi skirtingumų darna ir bet kokio smurto atmetimu.

„Ne!“ ideologinei kolonizacijai

„Vilties suvienyti“ buvo kelionės Peru šūkis. Tai vienybė, atsiverianti skirtingumuose, istorinio ir kultūrinio paveldo turtingume. Susitikimai su Peru Amazonijos indėnais, pradėję pasirengimą būsimam Amazonijos Vyskupų sinodui, su Puerto Maldonado gyventojais ir aplankyto našlaityno vaikais, buvo proga visiems kartu pasakyti „ne!“ ekonominei ir ideologinei kolonizacijai.

Korupcija sugadina širdis

Popiežius prisiminė susitikime su Peru valdžios atstovais paminėtas ekologinės socialinės degradacijos ir korupcijos grėsmes. Korupcija apsireiškia ne tik tenai; ji yra ir čia, sakė popiežius ir pridūrė, jog korupcija pavojingesnė už gripą; ji užkrečia širdį ir ją sugadina! Korupcija sugadina širdis! „Ne!“ korupcijai.

Šventieji negrimuoja savo įvaizdžio

Popiežius prisiminė Eucharistijos šventimą ir susitikimą su kunigais ir pašvęstaisiais Truchilje, pamaldas, kurių metu apvainikavo Marijos „Dangaus Vartų“ statulą ir suteikė naują „Gailestingumo ir Vilties Motinos“ titulą, kaip ir susitikimą su kontempliatyvaus gyvenimo vienuolėmis, kurios yra „tikėjimo, maldos už Bažnyčią ir visuomenę „plaučiai“. Peru jaunimui priminiau šventuosius, vyrus ir moteris, kurie negaišino laiko „grimuodami“ savo įvaizdį, bet sekė Kristumi, kuris į juos pažvelgė su viltimi. Kaip visada, Jėzaus žodžiai viskam suteikia prasmę. Taip ir paskutinių kelionės Mišių Evangelijos tekstas tapo Dievo žinia jo tautai Čilėje ir Peru: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“. Atrodė, tarsi pats Viešpats sakytų: sulauksite ramybės, kurią jums duodu ir būsite suvienyti mano vilties.

„Melskimės už šias dvi seseriškas Čilės ir Peru tautas!“ – baigė katechetinį pašnekesį popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.