2018-01-23 16:10:00

Kongo DR: Grubiai numalšinti protestai šešiose bažnytinėse provincijose


Paskutiniąją kelionės Peru sostinėje Limoje dieną, sekmadienį, popiežius prašė prisiminti Kongo Demokratinę Respubliką, iš kurios jį pasiekė labai neraminančios žinios ir prašė pasimelsti už brolius Kongo Demokratinėje Respublikoje ir už taiką toje šalyje. Prašau visus, sakė dar būdamas Limoje popiežius Pranciškus, valstybės vadovus, atsakinguosius ir visus geros valios žmones padaryti viską, kad būtų išvengta smurto ir ieškoti sprendimų vardan visų bendrojo gėrio.

Popiežius Limoje kalbėjo apie Kongo Demokratinės Respublikos sostinėje Kinšasoje ir dar keliuose miestuose policijos grubiai numalšintus katalikų visuomenės protestus prieš prezidentą Josephą Kabilą. Policija prieš susibūrusius žmones panaudojo ašarines dujas, šaudė guminiais šaudmenis. Malšinant demonstraciją sostinėje žuvo šeši žmonės, sužeista apie trisdešimt protesto dalyvių, suimta 147. Protesto akcijas po sekmadienio Mišių surengė vietos katalikai, reikalaujantys, kad prezidentas Kabila laikytųsi duoto žodžio nesiekti trečios kadencijos valstybės vadovo poste.

Po Šventojo Tėvo prašymo stengtis išvengti bet kokio smurto ir ieškoti sprendimų vardan visų bendrojo gėrio apaštališkoji nunciatūra Kinšasoje informavo, jog protesto mitingai buvo grubiai malšinami iš viso šešiose bažnytinėse provincijose: Kinšasoje, Kisanganyje, Bukavu, Lubumbašyje. Mbandaka-Bikore ir Kanange.

Sostinėje Kinšasoje protestai buvo malšinami prie trylikos parapijų. Sostinėje tarp žuvusiųjų yra viena vienuolyno naujokė, tarp trylikos sužeistų vienas kunigas ir tarp suimtųjų trys kunigai.

Kisanganyje buvo malšinami protestai prie dviejų parapijų, sužeista septyni žmonės, tarp keturiolikos suimtų – du žurnalistai ir keturi kalnakasiai.

Bukavu policija malšino protestus prie trijų parapijų, tarp 29 sužeistųjų – vienuolika sužeista sunkiai. Suimta trisdešimt aštuoni žmonės, įskaitant kelis Raudonojo Kryžiaus darbuotojus.

Mbandaka-Bikore protestas prie municipaliteto buvo išvaikytas panaudojant ašarines dujas.

Kanange protestai buvo surengti prie praktiškai visų parapijų, kurių yra apie keturiasdešimt, tačiau sužeista palyginant nedaug, aštuoni žmonės ir suimti du.

Kongo Demokratinės Respublikos Katalikų Bažnyčios atstovai kvietė tikinčiuosius protestuoti taikingai, tačiau vyriausybė visai uždraudė protestus. Policija grubiai malšino katalikų protestus taip pat gruodžio 31 dieną. Protestai surengti paskutiniąją metų dieną, sukakus metams nuo 2016 metų gruodžio 31 dienos susitarimo sušaukti naujus prezidento rinkimus.

Katalikiškas misijų portalas „Fides“ praneša iš Kinšasos, kad sekmadienį, sausio 21 dieną policija suėmė bent dešimt kunigų ir dvi vienuoles. Tačiau šie skaičiai yra negalutiniai. Kai kur sekmadienį Kongo Demokratinėje Respublikoje, pvz. Rytų Kasai sostinėje Mbuji-Mayi pareigūnai iš pat ryto apsupo bažnyčias. Vietos vyskupas, dėl kilusios įtampos, paskelbė atsišaukimą ragindamas kunigus nebijoti sekmadienį aukoti šv. Mišias. Tačiau „Fides“ žiniomis, vietinė policija sukliudė Mišių eigą būtent Mbuji-Mayi katedroje, privertusi nutraukti Eucharistijos šventimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.