2018-01-22 14:01:00

Pápež František ukončil 22. apoštolskú cestu omšou v Lime: „Teš sa, Pán je s tebou!“


Vatikán/Peru 22. januára – Program 22. apoštolskej cesty pápeža Františka v Latinskej Amerike sa uzavrel dnes po polnoci nášho času. Svätý Otec sa rozlúčil s Peru po slávení nedeľnej svätej omše na leteckej základni Las Palmas v Lime. Účasť bola nakoniec najvyššia zo všetkých doterajších podujatí apoštolskej cesty, podľa oficiálneho odhadu jeden milión tristotisíc veriacich.

Vo svojej homílii, inšpirovanej biblickým príbehom z Knihy proroka Jonáša o obrátení Ninive pápež František konštatoval, že mnohé situácie „v našich mestách a štvrtiach, ktoré by inak mohli byť miestami stretávania, solidarity a radosti“ môžu v človeku vyvolávať skôr akýsi „Jonášov syndróm“, túžbu utiecť do diaľky.

Aby sa tak nestalo, je potrebné prekonať ľahostajnosť postojom spolucítenia, zdôraznil Svätý Otec, citujúc slová svojho predchodcu Benedikta XVI., že „miera ľudskosti je podstatne určovaná vzťahom k utrpeniu a k trpiacemu. ... Spoločnosť, ktorá nedokáže prijímať trpiacich a nie je schopná prostredníctvom súcitu podieľať sa na ich utrpeniach a vnútorne ich znášať, je krutá a neľudská“ (Encyklika Spe salvi, 38).   

Evanjelium sa prejavuje reťazovo sa šíriacou radosťou, pokračoval pápež s poukázaním na prvých Ježišových učeníkov Šimona a Andreja, Jakuba a Jána, až po veľké osobnosti svätcov Peru: sv. Ružena Limská, sv. Turíbius, sv. Martin de Porres, sv. Ján Macías, sv. František Solano. Evanjeliovú radosť ohlasoval celý tento „oblak svedkov“, ktorý „dorazil až do Limy, až k nám, aby sme sa nanovo zaangažovali ako obnovený protiliek proti globalizácii ľahostajnosti. Pretože zoči-voči tejto láske nemožno zostať ľahostajnými,“ dodal Svätý Otec.

Pápež František zdôraznil, že Boh aj dnes vstupuje do osobných dejín jednotlivcov i do dejín spoločnosti s výzvou k obráteniu a prinášajúc nádej.

„Ježiš prechádza mestom, robí to spolu so svojimi učeníkmi a začína vidieť, počúvať, a venovať pozornosť tým, ktorí podľahli, pod rúškom ľahostajnosti, kameňovaní ťažkým hriechom korupcie. Začína odhaľovať mnohé situácie, ktoré škrtili nádej jeho ľudu, vzbudzujúc novú nádej.“

Boh si na túto úlohu povoláva ľudí ako svojich spolupracovníkov, čo predstavuje výzvu pre každého, upozornil opäť Svätý Otec:

„Ako sa dostane Ježiš na toľké miesta, ak chýbajú odvážni a účinní svedkovia? Dnes ťa Pán volá kráčať mestom spolu s ním... Volá ťa byť jeho misionárskym učeníkom, a takto sa stať účastným na tej veľkej zvesti, ktorá sa chce naďalej šíriť z uší do uší a prísť do každého kúta nášho života: Teš sa, Pán je s tebou!“

V závere slávenia sa pápež František verejne poďakoval predstaviteľom Cirkvi v Peru na čele s arcibiskupom Limy kard. Ciprianim, prezidentovi Pedrovi Pablovi Kuczynskému a verejným predstaviteľom, ako aj tisíckam anonymných dobrovoľníkov a členom organizačnému výboru, vďaka ktorým sa apoštolskú cestu podarilo úspešne zrealizovať. Pápež osobitne vyzdvihol vkusné dielo skupiny architektov, ktorí projektovali liturgické priestory pre pápežské slávenia. Rozlúčil sa pripomenutím hlavného motta svojej cesty – „Zjednotení v nádeji“ a citátom z Listu Rimanom: «Nádej nezahanbuje» (Rim 5,5).

„Nesiem si vás v srdci. Nech vám Boh žehná. A prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Ďakujem!“

Po skončení liturgického slávenia sa pápež František pozdravil aj so zástupcami iných kresťanských vierovyznaní.

Nasledoval presun na medzinárodné letisko v Lime, kde po stisku rúk s prezidentským párom pápež František vystúpil do lietadla, ktoré o 01.10 nášho času vyštartovalo smerom do Európy. Prílet na rímske letisko Ciampino sa očakáva okolo 14.15. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.