2018-01-21 19:18:00

Záverečný deň návštevy Peru zameral pápež František na veľké vzory svätosti


Peru 21. januára – Záverečný deň apoštolskej cesty začal Svätý Otec modlitbou v kláštore karmelitánok v Lime a zakončí ho pred polnocou svätou omšou na letisku. Počas dňa sa Svätý Otec zastavil v katedrále zasvätenej Panne Márii Nanebovzatej, kde sa modlil pred relikviami peruánskych svätých.

V susednom Arcibiskupskom paláci sa stretol s biskupským zborom a na poludnie sa pri modlitbe Anjel Pána prihovoril mládeži zhromaždenej na historickom hlavnom námestí. Pri tejto príležitosti Svätý Otec vyzval aj k upokojeniu napätej situácie v Kongu – Kinshase, aby sa predišlo násiliu.

V katedrále zaplnenej kňazmi, rehoľníkmi, príslušníkmi cirkevných hnutí a pastoračnými pracovníkmi pápež predniesol modlitbu, v ktorej poďakoval za dar svätosti, ktorý vykvitol v Peru. Svätý arcibiskup Limy Turíbius de Mongrovejo (1538-1606), dominikánska terciárka sv. Ružena Limská (1586-1617), dominikánsky rehoľný brat sv. Martin de Porres (1579-1639), františkánsky kňaz sv. František Solano (1549-1610), či svätý dominikánsky rehoľný brat Ján Macías (1585-1645).

To sú len najvýznamnejšie mená z radu peruánskych svätcov a svätíc, všetci z prelomu 16. a 17. storočia, keď kresťanská viera zapúšťala andskej krajine svoje korene. Z nedávnej doby sú to napríklad mučeníci zavraždení v Andách v roku 1991, medzi nimi dvaja poľskí minoriti.

Pred relikviami svätých na ich príhovor vyprosoval od Nebeského Otca skrze Krista milosti Ducha Svätého, potrebné pre Cirkev v dnešnej dobe:

„Pomôž nám byť Cirkvou, ktorá vychádza von, byť nablízku všetkým, osobitne tým najviac znevýhodneným, uč nás byť misionárskymi učeníkmi Ježiša Krista, Pána zázrakov, nažívajúc v láske, usilujúc sa o jednotu a praktizujúc milosrdenstvo, aby sme pod ochranou príhovoru Našej Panej, patrónky evanjelizácie prežívali a ohlasovali svetu radosť Evanjelia.“

V susedstve katedrály sa v budove arcibiskupstva stretol Svätý Otec s biskupským zborom Peru. V 31-miliónovej krajine tvoria katolíci 90% obyvateľstva. Peru má 45 biskupstiev resp. apoštolských vikariátov a celkový počet biskupov je 68.

V mene všetkých Svätého Otca pozdravili arcibiskup Limy kard. Juan Luis Cipriani Thorne a Mons. Salvador Piñeiro Garcia Calderón, arcibiskup Ayacucha, ktorý je predsedom Biskupskej konferencie Peru. Pápež František pri stretnutí predložil biskupom vzor veľkej osobnosti svätého arcibiskupa Limy Turíbia de Mongrovejo, ktorý sa zásadným spôsobom zaslúžil o rozvoj miestnej cirkvi počas svojho pôsobenia od roku 1580 až do svojej smrti v roku 1606.

„Motto tejto cesty nám hovorí o jednote a nádeji. Je to neľahký program, ale zároveň stimulujúci, ktorý nám dáva uvažovať nad počinmi sv. Turíbia de Mongrovejo, arcibiskupa tejto diecézy a patróna latinskoamerických biskupov. Príklad «budovateľa cirkevnej jednoty», ako ho definoval môj predchodca sv. Ján Pavol II. počas svojej prvej apoštolskej cesty v tejto krajine.

Je príznačné, že tento svätý biskup je na obrazoch znázorňovaný ako „nový Mojžiš“. Ako viete, vo Vatikáne je obraz, ktorý predstavuje sv. Turíbia ako prechádza cez veľkú rieku, ktorej vody sa pred ním rozostupujú pripomínajúc Červené more, aby mohol dosiahnuť druhý breh, kde ho očakáva veľká skupina domorodcov. Za chrbtom sv. Turíbia je veľký zástup ľudí, je to veriaci ľud, ktorý nasleduje svojho pastiera v evanjelizačných dielach. Tento pekný obraz mi ponúka východiskový bod pre našu spoločnú reflexiu: sv. Turíbius - muž, ktorý vedel prísť na druhý breh.“

Schopnosť svätého biskupa Turíbia „ísť na druhý breh“ potom pápež František rozmenil na drobné a predstavil ju v piatich dimenziách: 1. ísť na druhý breh pri hľadaní vzdialených a roztratených, 2. vyjsť v ústrety iným jazykom a kultúram, 3. vychádzať na druhý breh v charitatívnej láske, 4. vo formácii kňazov, a to najmä priekopníckym spôsobom akceptujúc aj kandidátov z radov domorodcov a miešancov, a napokon 5. schopnosť ísť na druhý breh pri úsilí o jednotu vo vnútri Cirkvi.

Slová Svätého Otca mladým pri modlitbe Anjel Pána

O 22.15 nášho času, bude Svätý Otec sláviť svätú omšu na leteckej základni „Las Palmas“ v Lime. Po skončení omše pozdraví aj predstaviteľov iných kresťanských vyznaní.

O 18.30 miestneho času, pre nás už po polnoci, sa po rozlúčkovej ceremónii na letisku za prítomnosti prezidenta Peru a vládnych predstaviteľov pápež vydá na spiatočný let do Ríma, kde sa jeho pristátie očakáva zajtra okolo druhej popoludní.

Ako zvyčajne, počas letu dostanú príležitosť vybraní zástupcovia z celkového počtu 70 novinárov položiť Svätému Otcovi otázky o jeho 22. apoštolskej ceste. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.