2018-01-21 15:45:00

Pápež pri mariánskej pobožnosti v Peru vyzval skoncovať s násilím na ženách


Peru 21. januára – Na záver svojho sobotňajšieho programu v meste Trujillo sa pápež František stretol s veriacimi na námestí v centre mesta pri mariánskej pobožnosti. Za 35-tisícovej účasti vyhlásil ich patrónku, ktorú uctievajú pod menom „Virgen de la Puerta“, za „Matku milosrdenstva a nádeje“. Sochu Panny Márie korunoval zlatom a cez jej ruku prevesil zlatý ruženec ako osobný dar, zatiaľ čo sa zhromaždený ľud modlil litánie k Matke Božej zložené sv. Turibiom de Mongrovejo.

Pri tejto príležitosti Svätý Otec prehovoril k veriacim o veľkom význame mariánskej úcty, ktorú prejavujú v podobe ľudovej zbožnosti, ktorá dala Panne Márii rozmanité miestne názvy, medzi ktoré patrí aj „Virgen de la Puerta de Otuzco“.

Táto osobitná forma úcty sa zrodila v roku 1664, keď obyvatelia obce Otuzco v strachu pred približujúcou sa skupinou pirátov umiestnili nad vstupnú bránu (puerta) sošku Panny Márie Immaculaty, zobrazenú so zopätými rukami. Hlavné oslavy „Virgen de la Puerta“ sa dnes viažu s dátumom 15. decembra. V roku 2012 peruánska vláda zaradila túto tradíciu do zoznamu národného kultúrneho dedičstva.

V mnohonárodnostnom Peru pápež František vyzdvihol výnimočnosť Panny Márie, ktorá je matkou všetkých, bez ohľadu na pôvod človeka:

„Matka na seba preberá črty svojich detí, ich oblečenie, ich nárečie, aby im dala účasť na svojom požehnaní. Mária bude vždy Matkou mestickou, miešaneckou, pretože v jej srdci nachádzajú miesto všetky rasy, pretože láska hľadá každý spôsob, aby milovala a bola milovaná.“

Svätý Otec po týchto slovách oznámil miestnym obyvateľom svoje rozhodnutie udeliť ich patrónke nový titul:

„Poznám lásku, ktorú máte voči Nepoškvrnenej Panne Márii z brány Otuzca, ktorú dnes chcem spolu s vami vyhlásiť za „Virgen de la Puerta, Matku milosrdenstva a nádeje“. Milovaná Panna počas uplynulých storočí preukázala svoju lásku k deťom tejto zeme, keď ich - umiestnená nad vchodom - bránila a ochránila pred hrozbami, ktoré na nich doliehali, čím vzbudila lásku u všetkých Peruáncov, čo trvá až po dnes.

Ona nás naďalej obraňuje a ukazuje nám tú Bránu, ktorá otvára cestu autentického života, Života, ktorý nepodlieha skaze. Ona je tá, ktorá vie sprevádzať každé zo svojich detí, aby sa vrátilo domov. Sprevádza nás a vedie až k Bráne, ktorá dáva Život, pretože Ježiš chce, aby nikto neostal mimo, vystavený nečasu. Takto sprevádza «nostalgickú túžbu mnohých ľudí vrátiť sa do domu Otca, čakajúceho na ich návrat» (Misericordia et misera, 16) a mnohokrát nevedia ako sa vrátiť.

Ako hovoril sv. Bernard: «Ty čo sa cítiš ďaleko od pevnej zeme, unášaný vlnami tohto sveta, medzi víchrami a búrkami, pozeraj na hviezdu a volaj na Máriu.» Ona nám ukazuje cestu domov, ona nás vedie k Ježišovi, ktorý je Bránou milosrdenstva. A ponechá nás s ním. Nežiada nič pre seba: vedie nás k Ježišovi.“

Nadväzujúc na predchádzajúce slová Svätý Otec pripomenul Mimoriadny jubilejný rok milosrdenstva 2015/2016, keď vyzval všetkých veriacich, aby prešli Bránou milosrdenstva. Vyjadril túžbu, aby každý, kto je zranený, mohol aj naďalej dosiahnuť uzdravenie na orodovanie Panny Márie, Matky milosrdenstva a nádeje:

„Ako túžim, aby táto krajina, ktorá hostí Matku milosrdenstva a nádeje mohla znásobovať a šíriť na všetky strany dobrotu a nežnosť Boha. Pretože, milí bratia, niet lepšieho lieku na uzdravenie toľkých rán, než srdce schopné milosrdenstva, srdce schopné spolucítenia zoči-voči bolesti a nešťastiu, zoči-voči zlyhaniu a túžbe znovu vstať u mnohých, ktorí často nevedia, ako to urobiť.“

V závere svojho príhovoru pápež František v súvislosťou s materinským postojom Panny Márie poukázal aj na úlohu matiek a vyjadril im svoju vďaku, pričom zároveň adresoval silnú výzvu celej spoločnosti skoncovať s formami násilia proti ženám:

„Hľadiac na Máriu, nechcem skončiť bez toho, aby som vás pozval myslieť na všetky matky a staré mamy tohto národa. Sú skutočnou hnacou silou života a rodín v Peru. Čím by bolo Peru bez matiek a starých mám? Čím bude náš život bez nich? Láska k Márii nám má pomáhať k postoju uznania a vďačnosti voči ženám, voči našim matkám a starým mamám, ktoré sú pevnou hradbou v živote našich miest. Často mlčanlivé nesú život ďalej vpred. Je to mlčanie a sila nádeje. Vďaka za vaše svedectvo.

Uznať a ďakovať. Ale hľadiac na matky a staré mamy, chcem vás pozvať do boja proti jednej pohrome, ktorá dolieha na náš americký kontinent – mnohé prípady útokov na život ženy (feminicidio). A je množstvo prípadov násilia, ktoré zostávajú umlčiavané za mnohými múrmi. Pozývam vás bojovať proti tomuto zdroju utrpenia, so žiadosťou o podporu legislatívy a kultúry na zažehnanie každej formy násilia.“ -ab, jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.