2018-01-21 19:17:00

Popiežius jaunimui: Jėzus jus myli tokius, kokie esate


Sekmadienio vidudienį Limos laiku popiežius Pranciškus pasirodė arkivyskupo rūmų balkone ir kartu su aikštėje prie Limos katedros susirinkusiais žmonėmis, visų pirma jaunimu, kalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą.

Kiek daug sektinų pavyzdžių jūs turite, sakė popiežius, primindamas didžius šventuosius, kuriuos Peru Bažnyčia davė visam katalikų pasauliui, ir visų pirma paminėjo Dievui ir artimui gyvenimą pašventusį jaunuolį šv. Martyną Poresą. Jis pasitikėjo Viešpačiu, nes jį mylėjo. Tačiau jis galėjo mylėti Viešpatį dėl to, kad Viešpats pirmas jį pamilo ir juo pasitikėjo.

Suprantu, sakė popiežius, kad ir jaunų žmonių gyvenime būna momentų, kai jaučiate, kad neįmanoma įgyvendinti svajonių. Visi su tuo susiduriame. Tačiau tokiomis akimirkomis visada atsiminkite, kad Jėzus yra šalia jūsų. Nesileiskite nugalimi, nepraraskite vilties! Neužmirškite, kad jus lydi šventieji. Kreipkitės į juos, melskitės, prašykite užtarimo. Atsiminkite ne tik praeities šventuosius, bet ir mūsų dienų. Ši šalis turi daug šventųjų. Ji pripildyta šventumo. Prašykite, kad šventieji jus palydėtų per sunkumus.

Popiežius savo kalboje panaudojo jaunimui nesvetimą „photoshopo“ metaforą. Gražu pasižiūrėti į gražiai apdorotas skaitmenines nuotraukas – spalvoti filtrai, gera kokybė. Tačiau tokių priemonių negalime taikyti žmonėms. Neįmanoma tokiu būdu apdoroti širdies, nes nuo jos priklauso meilė, nuo jos priklauso laimė. Jėzus nenori, kad mes taip pagrąžintume širdį. Jis mus myliu tokius, kokie esme. Kai Jėzus į mus žiūri, jam nerūpi, kad būtume tobuli, bet žiūri į mūsų širdį, klausia kiek turime meilės kitiems, ar esame pasiryžę juo sekti.

Popiežius taip pat kvietė jaunimą nesiriboti savo kasdienybe, savo šalimi ir miestu, nes pasaulis yra didelis, jame daug miestų ir tautų, daug problemų. Popiežius paminėjo jį pasiekusias nerimą keliančias žinias iš Kongo Demokratinės Respublikos. „Šia akimirką, šioje aikštėje, kartu su čia esančiu jaunimu, kreipiuosi į tos mylimos šalies vadovus, kad darytų viską kas įmanoma vengdami smurto ir siekdami sprendimų, kurie atneštų visiems gerovę. Visi kartu tyliai melskimės šia intencija, melskimės už mūsų brolius ir seseris Kongo Demokratinėje Respublikoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.