2018-01-21 07:47:00

Popiežius: liaudies pamaldumas – „tarmiškas“ pokalbis su Dievu


Popiežiaus vizitą Truchiljo mieste, Peru šiaurinėje dalyje, šeštadienio pavakare užbaigė pamaldos Švč. M. Marijos garbei. Jų metu šiame regione, Otuzco Dangaus Vartų Marijos šventovėje, už septynių dešimčių kilometrų nuo Truchiljo, gerbiamai Švč. M. Marijai buvo suteiktas „Gailestingumo ir Vilties Motinos“ vardas. Pranciškaus vadovautos pamaldos įvyko centrinėje Truchiljo miesto aikštėje. Kartu su Otuzco šventovės Marijos statula, į pamaldas buvo atgabenti Švč. M. Marijos, Kūdikėlio Jėzaus, Nukryžiuotojo, taip pat šventųjų atvaizdai iš apylinkės šventovių, kurių gausu visoje liaudies pamaldumo tradicijomis garsėjančioje šalyje.

Kartu su jumis dėkoju už mūsų Dievo švelnumą, - sakė popiežius. Jis nori būti artimas kiekvienam iš mūsų tokiais būdais, kokiais mes jį sugebame priimti, dėl to atsirado įvairiausi vardai ir titulai. Jie išreiškia mūsų Dievo troškimą būti arti kiekvienos širdies. Meilę Dievui visada išsakome kalbėdami „tarme“. Visi šie paveikslai – kalbėjo popiežius apie į pamaldas atneštus Jėzaus, Marijos ir šventųjų atvaizdus iš apylinkės šventovių – primena Dievo švelnumą, kuriuo jis yra artimas kiekvienam kaimui, kiekvienai šeimai, tau, man, visiems.

Gerai žinau, sakė popiežius, kaip labai mylite Otuzco šventovės Dangaus vartų Nekaltai Pradėtąją Mergelę, kurią šiandien kartu su jumis trokštu paskelbti „Gailestingumo ir Vilties Motina“. Priminęs 2015-aisiais visoje Bažnyčioje švęstus Gailestingumo metus, popiežius sakė:  Labai trokštu, kad ši žemė, kurioje gyvena Gailestingumo ir Vilties Motina, visur skleistų ir skelbtų Dievo gerumą ir švelnumą. Gailestingumas ir atjausti sugebanti širdis yra geriausias vaistas nuo skausmo ir nelaimių, geriausias vaistas tiems, kurie nori atsikelti, bet patys nesugeba.

Žiūrėdamas į Mariją, sakė Pranciškus, negaliu nepaminėti Peru motinų ir močiučių, kurios yra šios šalies šeimų varomoji jėga. Popiežius griežtai pasmerkė smurtą prieš moteris ir meldė Mariją, Gailestingumo ir Vilties Motiną, kad parodytų kelią kaip gintis nuo abejingumo ir nejautrumo blogio. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.