2018-01-20 15:29:00

Pápež vyzval mládež domorodých kmeňov: Učte nás autentickému životnému štýlu


Peru 20. januára – Stretnutie s domorodými obyvateľmi Amazónie bolo dominantným bodom včerajšieho programu pápeža Františka v meste Puerto Maldonado. Po veľkom stretnutí v športovej hale nasledovali ďalšie dve menšie stretnutia ­– s miestnymi obyvateľmi v neďalekej škole a s opustenými či týranými deťmi v azylovom zariadení Dom Malého princa. Bohatý dopoludňajší program pápeža Františka uzavrel spoločný obed s deviatimi zástupcami domorodých národov v priestoroch pastoračného centra, aj za účasti apoštolského vikára oblasti.

Svätý Otec v príhovore zástupcom obyvateľov amazónskeho regiónu Madre de Dios, zhromaždeným v škole J. Basadra, poukázal najmä na lokálny problém obchodovania s ľuďmi pre pracovné či sexuálne účely. Osobitne odsúdil sexuálne násilie páchané na miestnych ženách, ktoré ako povedal, sa nesmie pokladať za niečo normálne. Prítomných povzbudil spoločne sa organizovať v boji proti korupcii, odlesňovaniu a porušovaniu ľudských práv, a to nielen na občianskej úrovni, ale aj v modlitbe v cirkevných spoločenstvách.

V Dome Malého princa Svätého Otca privítalo štyridsať detí a dospievajúcich ubytovaných v tomto domove, spolu so stovkou ďalších detí a mladých ľudí i zamestnancov domova. V azylovom dome založenom v roku 1996 katolíckym kňazom žijú siroty, týrané deti, deti z ohrozených rodín, či deti z táborov nelegálnych baníkov.

Po svedectve, o ktoré sa podelila chovankyňa domova, pápež František vyslovil aj tieto slová:

„Odpustite nám prípady, keď vám my veľkí nedávame dôležitosť, ktorú si zaslúžite. ... Vy ste bez pochyby tým najvzácnejším pokladom, o ktorý sa musíme starať.“

Deti a mladých pochádzajúcich z domorodých kmeňov povzbudil nevzdávať sa pri pohľade na miznúce lesy či znečistené rieky, ale odporúčal im usilovne študovať. Povzbudil ich nezakladať si masky, ale byť samými sebou, pamätajúc na svoje korene, aby ľudstvu „ponúkli alternatívu v podobe autentického života“:

„Svet potrebuje vás, mladých z domorodých národov a potrebuje vás takých, akí ste, nie s maskou. ... Nebuďte ako vagón vlečený na konci, potrebujeme vás ako lokomotívu, ktorá tlačí. ... Svet potrebuje vás, váš originál, takých, akí skutočne ste, nie ako imitácie. ... Priatelia, naše spoločnosti mnohokrát potrebujú korigovať svoj smer, a vy, mladí z domorodého obyvateľstva – som o tom presvedčený – môžete veľmi veľa pomôcť  v tejto výzve, predovšetkým keď nás budete učiť štýlu života, ktorý je založený na starostlivosti a nie na ničení všetkého, čo stojí v ceste našej chamtivosti“. -zk- 
All the contents on this site are copyrighted ©.