2018-01-20 02:00:00

Popiežiaus susitikimas su Peru prezidentu ir visuomenės lyderiais


Penktadienį po pietų (Lietuvos laiku – naktį), popiežiui susigrįžus iš Puerto Maldonado, kur vyko susitikimas su Amazonijos indėnų genčių atstovais, sostinėje Limoje Pranciškus susitiko su Peru prezidentu, vyriausybės nariais, kitų valstybės institucijų vadovais ir šalyje akredituotais diplomatais. Susitikimas įvyko „Valdžios rūmuose“ – šešioliktojo amžiaus pastate, kuris kitados buvo Ispanijos vietininko rezidencija, o dabar – Peru Respublikos prezidentūra.

Viskas čia kupina vilties

Kreipdamasis į šalies gyvenimo lyderius ir diplomatus, popiežius pirmiausia paminėjo šios savo kelionė motto: „Susivieniję vardan vilties“. Pasak Pranciškaus, gana pažvelgti į šią šalį, kad suvoktume, kad viskas čia kupina vilties. Dalis šalies teritorijos priklauso didžiajam Amazonijos regionui, kurį sudaro pasaulyje didžiausia atogrąžų girių ir upių sistema. Ši zona, vadinama planetos „plaučiais“, pasižymi labai didele bioįvairove. „Jūs, sakė popiežius, taip pat turite labai turtingą interaktyvią kultūrų įvairovę, kuri yra jūsų tautos siela, garsėjanti įgimtu svetingumu, pagarba kitiems, dėkingumu motinai žemei ir kartu kūrybingumu, bendruomenine atsakomybe už visų gerovę, o taip pat solidarumu, kuris ne kartą buvo įrodytas kovojant su jus ištikusiomis nelaimėmis. Šiame kontekste taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į jaunimą, kuris yra pagrindinis jūsų visuomenės gyvybingumo elementas. Jaunų žmonių dinamizmas ir entuziazmas ragina svajoti ir žada vilties kupiną ateitį, kurioje susitinka sena išmintis ir naujas jaunimo žvilgsnis“. Kaip labai svarbų vilties motyvą popiežius taip pat paminėjo šioje šalyje gyvenusius garsius Katalikų Bažnyčios šventuosius  – Martyną Poresą, o taip pat Rožę Limietę.

Grėsmingi šešėliai

Tačiau šią viltį dengia šešėlis, kyla jai grėsmė, - sakė popiežius ir priminė ką prieš porą metų yra parašęs savo enciklikoje Laudato si „Niekada žmonija neturėjo tiek galios savo pačios atžvilgiu ir, regint, kaip ja naudojamasi dabar, niekas negarantuoja, kad ji bus panaudota deramai“. Tai aiškiai matome, stebėdami kaip plėšiami žemės ištekliai, be kurių neįmanoma gyvybė. Šiame kontekste būti „suvienijusiais vardan vilties“ reiškia skatinti ir plėtoti integralią ekologiją, kuri pasipriešintų pasenusiems plėtros modeliams. O tam reikia išklausyti ką turi pasakyti vietiniai žmonės ir gentys, pripažinti juos tikrais pašnekovais.

Gamtos niokojimas yra labai glaudžiai susiję su moraline degradacija, - tęsė Pranciškus.  Negalima į šias dvi blogybes žiūrėti kaip neturinčias nieko bendra. Gamtos eikvojimą lydi mūsų brolių ir seserų išnaudojimas, naujos vergystės formos, nelegalus darbas, nusikalstamumo augimas ir kitos blogybės, kurios žeisdamos žmogaus orumą, kartu žeidžia ir visą valstybę.

Korupciją įmanoma nugalėti ir tai visų pareiga

Buvimas „susivienijusiais vardan vilties“ reikalauja daugiau skaidrumo valstybės institucijose, privačiame sektoriuje, visoje pilietybėje visuomenėje, taip pat ir bažnytinėse organizacijose. Niekas negali sakyti, kad jam tai nerūpi. Korupciją įmanoma nugalėti ir tai visų pareiga. To siekti drąsinu ir karštai raginu visus kas įvairiose srityse eina atsakingas pareigas, - sakė Pranciškus. Šitaip jūsų šalis ir jūsų žmonės gyvens, tikėdami, kad Peru yra vilties ir galimybių žemė, ne mažumai, bet visiems. Ir kiekvienas gyventojas jaus, kad tai jo šalis, kad joje įmanoma užmegzti draugystės ryšius, kad joje yra visi lygūs, vieni kitiems padeda, kad tai žemė, kurioje įmanoma kurti savo ateitį.

Paskutinis penktadienio programos įvykis buvo skirtas popiežiaus Pranciškaus konfratrams – Jėzaus Draugijos nariams. Privatus susitikimas, kuriame dalyvavo apie šimtą Peru jėzuitų, įvyko Limos Šv. Petro bažnyčioje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.