2018-01-20 09:00:00

Papež perujskim oblastem: Peru je dežela upanja


LIMA (petek, 19. januar 2018, RV) – Srečanje s perujskim političnim vrhom, z diplomatskim zborom in s predstavniki civilne družbe je potekalo na dvorišču pred vladno palačo v Limi. Papež je med drugim pozval k podpori celostne ekologije ter dejal, da je propadanje okolja tesno povezano z moralnim propadanjem skupnosti. Spodbudil je tudi k skupnemu boju proti korupciji.

Papež Frančišek je dejal, da v Peru prihaja v duhu gesla Združeni za upanje. Že sam pogled na to deželo je razlog za upanje. Del ozemlja pokriva Amazonija, ki je največji tropski pragozd in največji rečni sistem na našem planetu. Ta »pljuča«, kakor jo radi imenujemo, je območje velike biotske raznolikosti na svetu, saj tukaj najdemo najrazličnejše vrste živih bitij. »Imate bogato kulturno pluralnost, ki je vedno bolj interaktivna in ki prestavlja dušo tega naroda,« je dejal sveti oče. Ta duša je zaznamovana s starodavnimi vrednotami, kot so gostoljubnost, spoštovanje drugega, spoštovanje in hvaležnost do matere zemlje, ustvarjalnost ter tudi skupnostna odgovornost za razvoj vseh, ki je povezana s solidarnostjo in se je velikokrat pokazala v primeru različnih katastrof. Frančišek je izpostavil tudi mlade, ki so »najbolj vitalni del sedanjosti« te družbe: »S svojim dinamizmom in navdušenjem obetajo in vabijo k sanjanju prihodnosti upanja, ki se poraja iz srečanja med starodavno modrostjo in novim pogledom, ki ga daje mladost.«

Upanje v Peruju pa ima tudi »obličje svetosti«. Peru je dal svetnike, ki so odprli poti vere za vso ameriško celino. Papež je posebej spomnil na Martina de Porresa, ki je kot otrok dveh kultur pokazal moč in bogastvo, ki se porajata v osebah, kadar v središče svojega življenja postavijo ljubezen. »Peru je dežela upanja, ki vabi in poziva ves svoj narod k združenosti.« Ta narod je odgovoren za ohranjanje te združenosti, da bi lahko varoval vse različne razloge za upanje.

Kot je papež opozoril v nadaljevanju govora, pa se nad tem upanjem izrisuje tudi senca, pojavlja se grožnja. »Človeštvo ni še nikoli imelo tolikšne oblasti nad samim seboj in nič nam ne jamči, da jo bo uporabljalo za dobro, posebno če upoštevamo način, s katerim se je poslužuje,« je zatrdil. To se jasno kaže v načinu, s katerim zemlji ropamo njene naravne vire, brez katerih ni mogoča nobena oblika življenja. Krčenje gozdov in pragozdov ne pomeni samo izgube vrst živih bitij, ki bi se lahko v prihodnosti izkazale za izjemno pomembne vire, temveč tudi izguba vitalnih odnosov, ki lahko porušijo celoten ekosistem.

 »Združeni za zaščito upanja« v tem kontekstu pomeni pospeševati in razvijati celostno ekologijo kot alternativo razvojnemu modelu, ki je že presežen, a še vedno povzroča človeško, družbeno in okoljsko propadanje. To pa zahteva poslušanje, priznanje in spoštovanje oseb in lokalnih ljudstev kakor veljavnih sogovornikov. Ti imajo namreč neposredno vez s teritorijem, poznajo njegov ritem in procese in zatorej poznajo katastrofalne posledice, ki v imenu razvoja povzročajo mnoge iniciative. Tako se spreminja vsa vitalna zasnova, ki predstavlja narod. »Propadanje okolja, je žal tesno povezano z moralnim propadanjem naših skupnosti,« je poudaril papež. »Ne smemo ju razumeti kot dve ločeni vprašanji.«

Neregulirano kopanje rude je postala nevarnost, ki uničuje življenje oseb. Uničuje se gozdove in reke z vsem njihovim bogastvom. Ves ta proces propadanja vključuje in vzdržuje organizacije, ki so izven legalnih struktur in ki uničujejo mnoge ljudi, s tem ko jih prisiljujejo v trgovino – kar je nova oblika suženjstva –, nezakonito delo, hudodelstva in druge oblike zla, ki močno prizadenejo njihovo dostojanstvo in z njim dostojanstvo naroda.

Papež je v nadaljevanju opozoril na korupcijo: »Združeno delati za zaščito upanja zahteva, da smo zelo pozorni na še eno obliko okoljskega propadanja, ki postopoma onesnažuje vse življenjsko tkivo – to je korupcija.« Koliko slabega je povzročil našim latinskoameriškim narodom in demokracijam te blagoslovljene celite ta »družbeni virus«, ki okuži vse, revni in mati zemlja pa so pri tem najbolj oškodovani. Boj proti temu družbenemu biču si zasluži maksimalno upoštevanje in podporo. In ta boj se tiče vseh, je poudaril papež. »Združeni za zaščito upanja pomeni večjo kulturo transparentnosti v javnih ustanovah, zasebnem sektorju in civilni družbi. Nihče ne more reči, da je izven tega procesa. Korupciji se je mogoče izogniti in to zahteva prizadevanje vseh.«

Papež je osebe na odgovornih položajih v vseh družbenih sektorjih spodbudil in pozval, naj se zavzamejo in svojemu narodu in svoji zemlji zagotovijo varnost, ki izvira in prepričanja, da je Peru prostor upanja in priložnosti – a to za vse, ne samo za nekatere. Da bi tako vsak Perujec in vsaka Perujka lahko čutila, da je ta država njuna; da se lahko vzpostavljajo odnosi bratstva in enakosti z bližnjim, da se pomaga drugemu, ki to potrebuje; da je to dežela, kjer si lahko vsak uresniči svojo prihodnost.
All the contents on this site are copyrighted ©.