2018-01-18 20:52:00

Stretnutie pápeža Františka s mladými Čile vo svätyni Panny Márie Karmelskej


Čile 18. januára – V stredu večer po návrate z Temuca Svätý Otec zavítal do Svätyne Panny Márie Karmelskej. Pútnické miesto zasvätené patrónke Čile sa nachádza v Maipú v juhovýchodnej časti Santiaga a spravuje ju komunita rehoľníkov zo Schönstattského hnutia.  

Vo svätyni, ktorá tento rok slávi 200 rokov pápeža Františka očakávali zástupy mladých. Atmosféra v okolí pripomínala „malé svetové stretnutie mladých“, plné spevu a radosti. Motto stretnutia znelo: „Karmelská Panna Mária, tvoj stánok je naša nádej“. Mladí privítali pápeža Františka pokrikom „toto je pápežova mládež“.

Úvod programu, ktorý mal charakter liturgie slova patril zástupcovi mladých Arielovi. Vyjadril radosť z prítomnosti Svätého Otca a zároveň aj vďačnosť, že si našiel čas na mladých. V mene mladých ubezpečil pápeža Františka o ich modlitbe a podpore. Tento prísľub mladí potvrdili silným pokrikom. „toto je pápežova mládež“.

Následne zástupcovia mladých odovzdali Svätému Otcovi dar – čilský kríž. Kríž pripomína prísľub mladých, že budú budovať mosty pokoja a spravodlivejšie a solidárnejšie Čile. Na kríži upevnená hviezda reprezentuje Pannu Máriu. Pápež František prevesil cez kríž červenú stuhu pripomínajúcu krv Kristovu a tiež Ježišovu lásku. Modra farba kríža symbolizuje nebo. Použité symboly sú zo štátnej vlajky Čile, ktorá má červené, biele a modré pole, v ktorom je umiestnená hviezda.

Pred príhovorom Svätého Otca zaznelo čítanie z Evanjelia podľa Jána o tom, ako prišli za Ježišom učeníci Jána Krstiteľa a na Ježišovu otázku „Čo hľadáte?“ odpovedali protiotázkou: „Učiteľ, kde bývaš?“ (Jn 1,35-42).

Svätý Otec sa poďakoval za privítanie a vyzval mladých k láske voči Karmelskej Panne Márii, ale aj voči matke – vlasti. Aby kráčali dopredu a realizovali svoje sny, ale zároveň stáli pevne s nohami na zemi. Poukázal na skutočnosť, že ak mladí nemilujú svoju vlasť, tak je ťažko uveriť, že by mohli milovať Ježiša. Pozval ich aby boli skutočnými vlastencami, ale nie nacionalistami:

„Ak nie sme vlastenci – nie nacionalisti, ale vlastenci – neurobíme nič v živote. Chlapci a dievčatá, milujte svoju vlasť, milujte svoje Čile, dajte to najlepšie z vás vášmu Čile.“

Pápež František si s mladými zaspomínal aj na obdobie, keď pôsobil ako biskup: ako vnímal, že mladí majú veľa dobrých myšlienok, no zároveň aj to, že niektorí dospelí s tým majú problém:

„Problémy majú dospelí: keď počúvame tieto ideály, tento nepokoj mladých, s tvárou mudrlantov hovoríme: «Myslí si to, lebo je mladý, veď on dospeje» alebo ešte horšie: «veď on sa skazí»... Teda pozor na to, pretože dospievať znamená rásť, nechať rásť sny a nechať rásť túžby, nestratiť pozornosť a nepredať sa za pár drobných. Toto nie je „dospievanie“. .... Dospievanie, skutočné dospievanie znamená niesť ďalej sny a túžby spoločne, vzájomne sa konfrontovať, diskutovať medzi sebou, ale stále pozerajúc dopredu, nestratiť obozretnosť. Nezanechať tieto túžby. Je to jasné?“ [mladí: „Áno!“].

Ako Svätý Otec ďalej uviedol, práve táto skúsenosť s mladými ho priviedla k myšlienke vyhlásiť synodu o mladých. Hovoril aj o svojej obave z „filtrov“, ktorými prejdú názory mladých skôr ako sa dostanú do Ríma:

„Mám strach z filtrov, pretože veľmi často názory mladých, kým prídu do Ríma, musia prejsť rôznymi spojeniami a tieto návrhy môžu prísť veľmi prefiltrované: nie leteckými spoločnosťami, ale od tých, ktorí ich prepisujú.“

To je dôvod, prečo pápež František pozýva na stretnutia s mladými pred Kvetnou nedeľou, na ktorých sa zúčastnia delegácie „mladých z celého sveta, mladí katolíci aj nekatolíci, mladí kresťania aj mladí z iných náboženstiev. Aj mladí, ktorí nevedia či veria alebo neveria: všetci“.

Pápež poukázal na veľké očakávanie, ktoré má Svätá Matka Cirkev od mladých:

„Cirkev potrebuje, aby ste sa stali duchovne dospelými a mali odvahu povedať: «Toto sa mi páči, táto cesta sa mi zdá správna – a zase: toto nie je dobré, toto nie je most, ale je to múr...». Potom príde Synoda a samozrejme tam budú aj vaši zástupcovia, ale Synodu tvoria biskupi s vaším zastúpením, ktoré všetko zhrnie.“

Svätý Otec porozprával mladým anekdotu. Stretol sa s chlapcom a v kontexte situácie sa ho opýtal, čo mu dokáže pokaziť náladu. Mladík mu odpovedal, že keď sa mu vybije batéria v mobile, alebo keď stratí pripojenie na internet. A na otázku prečo? Odpovedal, že stratí kontakt s tým, čo sa deje, a ocitne sa mimo diania. Tento príbeh priviedol pápeža Františka k určitému prirovnaniu s vierou:

„Sme všetci nadšení, viera sa obnovuje počas duchovnej obnovy, kázňou, návštevou pápeža... viera rastie... a je obdobie kráčania... Ale po počiatočnom nadšení, bez toho aby sme si to uvedomili, začína „zoslabovať signál“ - po troške, a to nadšenie, tá vôľa ostať napojení na Ježiša sa  stráca a zostávame bez napojenia, bez batérie.“

Svätý Otec dokreslil tento obraz mladého človeka, ktorý stratí spojenie: Stratí heslo, ktoré mu umožňuje pripojiť sa na „sieť“. A tak mladí strácajú nadšenie, cítia sa nepotrebnými, prestávajú veriť v možnosť zmeny k lepšiemu. A čo v takom prípade?

Pápež František pripomenul slová čilského svätca Alberta Hurtada:

„To, že nikto ťa nepotrebuje, «to je diablova rada», ktorý ťa chce presvedčiť, že za nič nestojíš... ale len preto, aby si nechal veci tak ako sú. ... Pretože jediný, kto môže niečo zmeniť v spoločnosti sú mladí, ste to vy.“

Svätý Otec aj poradil mladým ako obnoviť „spojenie“ vložením správneho hesla a opäť použil príklad jezuitského svätého Alberta Hurtada, ktorého heslom bolo: «Čo by urobil Kristus na mojom mieste?». Pápež František vyzval mladých, aby si toto heslo zapísali do svojich mobilov a dobre si ho zapamätali.

V závere svojho príhovoru mladým ich Svätý Otec pozval nasledovať príklady niektorých ľudí, ktorých poznajú zo Svätého písma. Či už to je Šimon Cyrenejský, alebo Zachej, ktorý sa z materialistu stal solidárnym. Alebo je to Magdaléna hľadajúca lásku, ktorá len v Ježišovi našla potrebnú odpoveď.

Po príhovore pápeža Františka sa všetci spoločne pomodlili Otče náš a Svätý Otec udelil prítomným požehnanie čilským krížom a do ruky sochy Panny Márie Karmelskej položil svoj dar – zlatý ruženec a zotrval v tichej modlitbe.

Sanktuárium Panny Márie Karmelskej vzdialené 15 km na juhovýchod od hlavného mesta sa nachádza na mieste, kde pred 200 rokmi bolo porazené Španielske vojsko ohrozujúce vtedy ešte len 8-ročnú samostatnosť Čile. Pred viac ako 30 rokmi, 3. apríla 1987, práve v tejto svätyni zasvätil svätý Ján Pavol II. Čile Panne Márii. -ab-
All the contents on this site are copyrighted ©.