2018-01-18 09:04:00

Popiežius jaunimui: Nepraraskite ryšio su Jėzumi


„Jei nutrūksta ryšys su Jėzumi, rizikuojame paskandinti savo svajones“, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio pavakare susitikęs su Čilės jaunimu. Susitikimas įvyko Maipu Švč. M. Marijos šventovėje, Santjago pakrašty. Šioje vietoje, nepriklausomybę paskelbusios Čilės pajėgos 1818 m. nugalėjo ispanų kariuomenę. Lemtingai pergalei atminti buvo pastatyta Karmelio Marijai dedikuota votyvinė šventovė.

Dievas sudeda į jaunų žmonių širdis laisvės svajones, džiaugsmo troškimą, pasiryžimą siekti geresnės ateities, - kalbėjo popiežius. Jaunimas nori geresnio pasaulio ir nori asmeniškai dalyvauti jo kūrime. Tačiau ateina brandos metais ir kartais girdime sakant, kad jaunimo užmojams visada lemta subliūkšti, tarsi pasiektas brandos amžius reikštų susitaikymą su neteisingumu, teisinimusi, kad nieko negalime padaryti, kad visada taip būna. Dėl to, sakė popiežius, buvo nuspręsta sušaukti jaunimo reikalams skirtą Vyskupų Sinodą ir jo metu Bažnyčia paklaus savo jauniausių narių ką daryti, kad ji būtų kiekvieną dieną vis ištikimesnė Evangelijai.

Būti „ryšyje“ Jėzumi

Šiandien, - sakė popiežius, - jaunam žmogui rūpi, kad jo mobilaus telefono baterija būtų pakrauta ir kad jis būtų ryšio zonoje. Jei ne – žmogus jaučiasi tarsi atskirtas nuo pasaulio, pasimetęs, blogos nuotaikos. Panašiai ir su tikėjimu – jei nutrūksta ryšys su Jėzumi, mūsų širdis silpsta. Be ryšio, be ryšio su Jėzumi, imame skęsti savo idėjose, savo sapnuose, silpnėja mūsų tikėjimas, pasiduodame blogai nuotaikai. Prarasdami ryšį su Jėzumi, parandame ir pasiryžimą veikti, siekti permainų, pradedame manyti, kad nieko negalime duoti ir mums patiems nieko nereikia, kad nėra skirtumo tarp veiklos ir nieko nedarymo.

Kaip pasielgtų Jėzus?

Ką daryti, kad to išvengtume? Popiežius priminė ką siūlė garsus Čilės šventasis Albertas Hurtado. Hurtado slaptažodis buvo labai paprastas – jis visada klausdavo ką darytų Kristus būdamas jo vietoje. Bažnyčioje, universitete, mokykloje, namuose, su draugais, taip pat ir susidūrę su įžūliai, grubiai besielgiančiais visada klauskite: „Kaip pasielgtų Jėzus būdamas mano vietoje?“. Pramogaudami, sportuodami, mokydamiesi klauskite: „Ką darytų Jėzų?“ Tai slaptažodis, tai įkrova, kuri uždegs širdį, atgaivins, tikėjimą, įžiebs šviesą akyse.

Popiežius drąsino jaunimą nebijoti rizikos, būti „samariečiais“, kurie nepalieka nelaimėje gyvenimo kelyje sutikto kenčiančio žmogaus, būti „kirėniečiais“, padedančiais kitiems žmonėms nešti kančios kryžių, būti kaip Zachiejus, kuris pašalino iš savo širdies materializmą ir pripildė solidarumo, būti kaip Magdalena, ieškojusi meilės ir ją suradusi Jėzuje. Būkite dosnūs ir geraširdžiai kaip Marija, kurios didžiausias džiaugsmas buvo vykdyti Dievo valią, - ragino popiežius Čilės jaunimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.