2018-01-18 16:44:00

Popiežius Čilėje: Geroji Naujiena tebūna skelbiama visiems


Popiežius ketvirtadienį baigia savo kelionę Čilėje ir išvyksta į Peru. Paskutinė kelionės Čilėje stotis buvo Ikikės mieste. Iš pat ryto atsisveikinęs su Čilės sostine Santjagu, popiežius Pranciškus su palyda išskiro į Ikikę, svarbų šiaurinį pramonės centrą įsikūrusį vietoje tarp Ramiojo vandenyno ir Atakamos dykumų. Iš Ikikės popiežius išvyksta į Peru sostine Limą, kurią pagal skrydžio planą Šventasis Tėvas pasieks vietos laiku po 17 valandos, kai Europoje jau bus po 23 valandos.

Popiežius Ikikės sporto arenoje „Campus Lobitus“ aukojo šventąsias Mišias Čilės Motinos ir Karalienės, Karmelio Dievo Gimdytojos garbei, karūnavo į Ikikę atgabentą Dykumų Marijos, Virgen della Tirana, statulą, žinomą ir gerbiamą visoje šiaurinėje Čilėje, ir padėkojo visiems, kurie leido jam surengti šią, jau besibaigiančią kelionę, visų pirma pareiškė padėką jį į Čilę pakvietusiai Čilės prezidentei Michelle Bachelet.

Popiežius padėkojo visiems savanoriams už tylų ir pasiaukojantį darbą. Be jų įsipareigojimo, sakė Pranciškus, būtų „pritrūkę vandens induose“, kad Viešpats Jėzus galėtų atlikti „džiaugsmingą vyno stebuklą“.

Popiežius taip pat Mišių homilijoje kalbėjo apie Jėzaus stebuklų pradžią Galilėjos Kanoje, akcentavo Jo motinos Marijos vaidmenį užtikrinant, kad tęstųsi vestuvių šventinis džiaugsmas. Būdama atidi motina Marija sunerimo pastebėjusi, kad gali įvykti kažkas, kas ko gero „praskies“ šventinę puotą ir priėjusi prie Sūnaus pasakė: „Jie nebeturi vyno“. Marija taip pat šiandien eina mūsų keliais per kaimus, aikštes, namus ir ligonines, mato visas mūsų šeimynines problemas ir visa kas žeidžia širdį, kad priėjusi pasakytų savo Sūnui: „Žiūrėk, jie nebeturi vyno“.

Kaip pasakoja Evangelija, Marija neliko tylėti, o priėjusi prie patarnautojų jiems pasakė: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Marija prieina ir prie kiekvieno iš mūsų ir sako: „Darykite, ką tik jis jums lieps“ ir šitaip Ji atveria kelią pirmajam Jėzaus stebuklui, kuris leido jo mokiniams pajusti, kad ir jie dalyvauja stebukle, nes „Kristus atėjo į šį pasaulį ne tam, kad atliktų savo darbą vienas, o su mumis, su mumis visais, kad Jis būtų galva kūno, kurio gyvos, laisvos ir veiklios ląstelės esame mes (šv. Albertas Hurtado).

Kaip Marija Kanos vestuvėse ir mes išmokyme atidumo savo miestų aikštėse ir kaimuose, kad galėtume atpažinti visus, kurių „atskiestas“ gyvenimas, kurie praradę viltį ir dingstį švęsti. Ir nebijokime garsiai pasakyti: „Jie nebeturi vyno“. Dievo tautos šauksmas, vargstančiųjų šauksmas turi maldos formą, praplečia širdį ir pamoko būti atidiems: atidiems visoms neteisingumo išraiškoms ir naujo išnaudojimo formoms, dėl kurių daugelis brolių praranda šventinį džiaugsmą; atidiems, kai išauga netikrumas dėl darbo vietos, vedantis žmones ir šeimas į pražūtį; atidiems tiems, kurie pasinaudoja daugelio migrantų nelegalumu, jiems neišmokius kalbos, nesusitvarkius dokumentų; atidūs šeimoms, kurios neturi pastogės, žemės ir darbo. Ir kaip Marija, kupini tikėjimo pasakykime: „Jie nebeturi vyno“.

Tada leiskime, kad Jėzus užbaigtų stebuklą, paversdamas mūsų bendruomenes ir mūsų širdis gyvu Jo būvimo ženklu, džiaugsmingu ir šventiniu, nes mes patyrėme „Dievas-su-mumis“ ir išmokome Jį priimti į savo tarpą. Tebūna tai užkrečiantis džiaugsmas ir šventė, ir kad niekas nebūtų atmestas nuo Gerosios Naujienos skelbimo. Marija, kuri Čilėje turi daugelį vardų, toliau tesako savo Sūnui Jėzui, kad „Jie nebeturi vyno“, o jos žodžiai ir toliau tevirsta kūnu mumyse: „Darykite, ką tik jis jums lieps“.

Po kelionės Čilėje sausio 15 iki 18 dienomis, popiežius Pranciškus ketvirtadienio pavakare, kai Europoje bus naktis, pradeda kelionę į Peru. Peru popiežius lankysis tris dienas, iki sausio 21 dienos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.