2018-01-17 13:27:00

Popiežius aplankė jo gyvenime ženklą palikusio šventojo kapą


Paskutinėje antradienio programos dalyje popiežius Pranciškus aplankė XX amžiaus pradžios jėzuitų šventojo Alberto Hurtado (1901 - 1952) kapą, kuris yra tam pačiam šventajam skirtoje šventovėje Santjago centrinėje dalyje, visai netoli centrinės stoties. Prieš šios šventovės šliejasi ir „Kristaus namai“, įsteigti Hurtado.

Savo vizito Čilėje metu Pranciškus jau ne kartą citavo t. Hurtado, kuris buvo paskeltas palaimintuoju 1994 metais ir šventuoju 2005 metais, popiežių Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI. Popiežius Bergoglio niekada nesutiko t. Hurtado gyvo, nors taip turbūt būtų įvykę, jei ne vėžio liga, lėmusi pakankamai ankstyvą jo mirtį.

Tačiau kai 1960 metais, praėjus vos aštuoneriems metams nuo t. Hurtado mirties, Jorge Mario Bergoglio atvyko į Čilės Santjagą jėzuitiškos formacijos metams, jis buvo apsuptas jau tada šventuoju vadinto t. Hurtado draugų, bendradarbių, gyveno jo įsteigtame formacijos centre, pažino jo pradėtą darbą tarp pačių skurdžiausiųjų  - „Kristaus namus“.

Pats Alberto Hurtado, jo šeimai likus be tėvo ir motinai dėl skolų praradus viską, taip pat ir namus, buvo patyręs, kartu su broliu, ką reiškia tikras skurdas, ką reiškia būti išmestam į gatvę ir visiškai priklausyti nuo kitų malonės. Vėliau, tapęs brandžiu jėzuitu, jis pradėjo nepaprastai platų socialinį darbą: nuo krikščioniškų profsąjungų steigimo pagal Bažnyčios socialinę doktriną, kaip atsvaros marksistinėms ir ateistinėms organizacijoms, iki asmeniško važinėjimo Santjago gatvėmis savo garsiuoju žaliu pikapu, rinkdamas visiškai apleistus vaikus, kitus vargšus, veždamas juos į „Kristaus namus“. Šiandien tokių namų yra virš 300, neretai pačiuose skurdžiausiuose ir pavojingiausiuose miestų kvartaluose.  T. Hurtado mėgo sakyti tai, ką ne kartą pakartojo ir Pranciškus – klaidinga pasiduoti tobulumo troškimui, laukti kol tapsi tobulas ir neklystantis, ir nedaryti to, ką jau gali padaryti dabar. Tarp itin vargingų šeimų tais metais Čilėje teko pasidarbuoti ir jaunajam Bergoglio. Ši patirtis, kaip ir pažintis su t. Hurtado gyvenimu, paliko ženklą jo paties gyvenime. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.