2018-01-15 16:58:00

„Devynios dienos už gyvybę“ JAV


Katalikų Bažnyčia JAV ruošiasi „Devynioms dienoms už gyvybę“, kurios bus minimos visose vyskupijose sausio 18 – 26 dienomis. Jų centre yra „Maldos už negimusio kūdikio teisinę apsaugą diena“, minima sausio 22-ąją.

JAV Vyskupų konferencijos komisija gyvybei pasiūlė devynių dienų „virtualią piligrimystę“, tam tikrą maldos noveną už gyvybę, kurioje daug dėmesio tenka negimusiai gyvybei, tačiau ne vien. Bažnyčia siūlo piligrimystę pradėti nuo maldos už gyvybės kultūrą bendruomenėse ir už visus tuos, kurie savo gyvenimo pradžioje arba pabaigoje rizikuoja netekti gyvybės, kartais to nesuprantant, o kartais to trokštant. Piligrimystės dalyviai kalbėti apie tai dalintis, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose.

Antrą piligrimystės dieną siūloma melstis už „abortų pabaigą“, tuo pat metu primenant, koks tai sudėtingas ir jautrus klausimas: net ir tie, kurie yra „už gyvybę“, gali pradėti svarstyti apie abortą po šoko dėl nelaukto nėštumo ar sunkios kūdikio vystymosi diagnozės, išgąsdinti sunkumų, gėdos ar išorinio spaudimo. Paprašoma melstis už tas moteris, kurios šiuo metu grumiasi mintyse apsispręsdamos dėl savo negimusio vaiko gyvybės ar mirties, taip pat skirti savanorystės arba piniginę auką centrams, kurie padeda tokioje situacijoje atsidūrusioms moterims.

Trečiąją virtualios piligrimystės dieną siūloma skirti prekyboms žmonėmis aukoms, vyrams, moterims ir vaikams, kurių Pasaulinės Darbo Organizacijos vertinimu gali būti virš 20 milijonų. Jungtinių Valstijų katalikai raginami apsižvalgyti: žmonės perkami ir parduodami ne vien ten, kur skurdas ar karas, bet ir išsivysčiusių kraštų didmiesčiuose.

Ketvirtosios dienos tema – kvietimas priimti tiesą, kad „kiekvienas gyvenimas yra gera ir tobula dovana, yra vertas gyventi“. Primenama, kad gyvenimas gerai gyvenamas mylint, o ne apsiribojant įvaizdžio, daiktų ir išorinių aplinkybių tobulumu, kuriuo dabartinė kultūra yra tiesiog apsėsta. Dauno sindromą ar kitokių trūkumų turintys vaikai ir suaugusieji, kaip ir jų artimieji, gali gyventi gerą meilės gyvenimą.

Penktosios dienos tema vėl primena – „jei jūs ar jūsų pažįstamas kenčiate po aborto, jūsų laukia patikima ir nesmerkianti pagalba“. Tą dieną siūloma melstis už tai, kad „kiekvienas asmuo, kuris prarado vaiką per abortą, atrastų išgydymą ir viltį Kristuje“. Sausio 22 dieną sukanka lygiai 45 metai nuo abortų įteisinimų JAV, po sprendimo „Roe vs. Wade“ byloje. „Nuo to tragiško sprendimo daug vaikų gyvybių buvo prarasta ir daug yra kenčiančių dėl šio praradimo – dažnai tyloje. Tačiau didžiausias Dievo troškimas yra atleisti. Kad ir kiek būtume nuo Jo nutolę, jis sako – ‘Nebijok. Artinkis prie mano širdies’“. Šios dienos piligrimystėje siūloma prisiminti Dieviškojo Gailestingumo žinią, perduotą per šv. Faustiną Kowalską, patariama kaip padėti artimiesiems ar draugams po aborto, primenamos atgailos ir atsiteisimo apeigos.

Šeštoji diena skirta tiems, kurie įžengė “į paskutinį savo gyvenimo tarpsnį“, malda ir darbais stengiantis, kad ir paskutines gyvenimo dienas jie praleistų pagarboje bei orume. Vienas iš svarbių šios dienos akcentų yra atsiminti, kad žmogaus orumas ir gyvenimo vertumas nepriklauso vien nuo jo fizinės autonomijos, bet yra platesnė ir gilesnė tikrovė.

Septintąją piligrimystės dieną atsimenami tie, kurie laukia kūdikio ir nesulaukia, meldžiant, kad tokiu atveju nebūtų prarastas pasitikėjimas, kai kuriais atvejais pasidalinant nevaisingų, tačiau gyvenimo viltį nepraradusių porų patirtimi.

Aštuntąją dieną Bažnyčia kviečia melstis ir veikti už tai, kad šalyje būtų atsisakyta mirties bausmės.

Devintoji diena už gyvybę yra skirta mąstymui, maldai ir praktinėms gairėms toms motinoms, kurios svarsto atiduoti savo dar negimusį kūdikį įvaikinimui, tiems, kurių santykių rate yra tokių motinų ir tiems, kurie trokšta įsivaikinti. Šios dienos maldos intencija yra „už Dievo taiką širdyse visų, kurie eina įvaikinimo keliu“. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.