2018-01-14 13:00:00

Popiežius paragino tikėjimo kelyje atgaivinti susitikimą su Jėzumi


Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos nuo 2019 metų bus minimos antrąjį rugsėjo sekmadienį. Apie tai pranešė popiežius Pranciškus sekmadienį užbaigdamas Vidudienio maldos susitikimą su maldininkais. Popiežius paaiškino, kad tokį sprendimą nulėmė pastoracinės priežastys. Būsima - 105 - migrantų ir pabėgėlių diena bus minima 2019 metų rugsėjo 8 dieną. Ligi šiol Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių diena kasmet buvo minima antrąjį sausio sekmadienį.

Šventasis Tėvas susitikime su maldininkais priminė homilijoje pakartotus Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos žinios žodžius, jog „ateivis, pasibeldžiantis į mūsų duris, yra proga susitikti su Jėzumi Kristumi, kuris tapatinasi su kiekvienos epochos priimtais ar atstumtais ateiviais (plg. Mt 25, 35. 43).“ Popiežius pridūrė: Šiuo atžvilgiu trokštu dar kartą patvirtinti, kad „mūsų bendrą atsaką galima išreikšti keturiais veiksmažodžiais, grįstais Bažnyčios mokymo principais: priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti“.

Kiekvienas pašauktas eiti tikėjimo keliu. Pagrindines tikėjimo kelio savybes nurodo Evangelija. Neužtenka susikurti Dievo įvaizdį paremtą nuogirdomis. Reikia išeiti ieškoti dieviškojo Mokytojo ir nueiti ten, kur Jis gyvena.

Dviejų mokinių prašymas Jėzui „Kur gyveni?“ turi gilią dvasinę prasmę. Jis išreiškia troškimą žinoti, kur gyvena Mokytojas, kad būtų galima būti su juo. Tikėjimo gyvenimas pasižymi troškimu būti su Viešpačiu, o tai reiškia nenutrūkstanti ieškojimą vietos, kurioje Jis gyvena. Todėl esame pašaukti įveikti įprastinį ir savaime suprantamą religingumą, atgaivinant susitikimą su Jėzumi maldoje, Dievo Žodžio meditacijoje ir Sakramentų priėmimu, kad galėtume būti su Juo, kad Jo pagalbos ir malonės dėka atneštume vaisių. Esame pašaukti ieškoti Jėzaus, susitikti Jėzų, sekti Jėzumi. Tai yra tikėjimo kelias: ieškoti Jėzaus, susitikti Jėzų, sekti Jėzumi, sakė popiežius.   

Šventasis Tėvas palaimino Vidudienio maldos dalyvavusius, paprašė kad malda palydėtų jį kelionėje į Čilę ir Peru, kuri prasideda pirmadienio rytą, palinkėjo smagaus sekmadienio, gerų pietų ir paprašė neužmiršti pasimelsti už Jį.

Popiežius, prieš savo kelionę į Čilę ir Peru, šeštadienio vakarą buvo nuvykęs į Didžiąją Marijos baziliką pasimelsti prie garsiojo Dievo gimdytojos paveikslo „Salus Populi Romani“. Popiežius patikėjo Mergelei Marijai apaštališkąją kelionę į Čilę ir Peru, kuri prasideda pirmadienį, pasidalijo Twitterio paskyroje Šventojo Sosto Spaudos Salės direktorius Greg Burke, žinutę paskelbęs vėlų sausio 13-sios vakarą. Popiežiaus Pranciškaus kelionė tęsis aštuonias dienas, nuo pirmadienio, sausio 15 iki pirmadienio, sausio 22 dienos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.