2018-01-12 14:10:00

Popiežiaus ryto Mišios: melskimės drąsiai


Penktadienio ryto šventosiose Mišiose savo namų koplyčioje popiežius Pranciškus komentavo dienos skaitinį iš Evangelijos pagal Morkų, pasakojantį apie paralyžuoto žmogaus išgydymą Kafarnaume. Jis ir jį globoję žmonės išdrįsto padaryti tikrą akibrokštą: dėl grūsties negalėdami prisiartinti prie Jėzaus, jie paprasčiausiai praardė namo stogą ir nuleido ligonį iš viršaus. Ir Jėzus, „išvydęs jų tikėjimą“, pagydė vyrą.

Tad, pasak popiežiaus, kai artinamės prie Viešpaties ir norime kažko paprašyti, visada turime atsispirti nuo tikėjimo ir prašyti tikėjime, ir taip pat reikia drąsos prašyti – „aš tikiu, kad tu gali mane išgydyti, aš tikiu, kad tai gali padaryti“.

Reikia tokios drąsos, kokia pasižymėjo paralyžuotas vyras ir jo draugai, kurie kovojo, kad pasiektų Jėzų, prisiartintų prie Jo. Daug yra epizodų Evangelijose, kurie iliustruoja, kad kartais prisiartinti prie Jėzaus nebūdavo lengva, reikėdavo pastangų, pasitikėjimo ir kantrybės. Su tokiomis pat nuostatomis, pasak Pranciškus, ir mes šiandien turime kreiptis į Viešpatį, išdėstydami savo prašymus. Kartais tenka ilgai laukti ir svarbu nenusivilti ar nepamiršti savo prašymo, praėjus kelioms dienoms.

Popiežius Pranciškus taip pat kalbėjo apie šventųjų pavyzdžius: jie iš tiesų buvo drąsūs maldoje, tarsi mesdavo iššūkį Viešpačiui, ir patys nedvejodami įsitraukdavo pirmu asmeniu. Krikščioniška malda yra drąsi ir turi būti tokia, pabrėžė Šventasis Tėvas.

Krikščioniška malda gimsta iš tikėjimo į Jėzų ir žengia žingsnis į žingsnį su tikėjimu už visų kliūčių, - kalbėjo Pranciškus, primindamas Abraomo pavyzdį. Abraomas drąsiai patikėjo Dievo pažadu sulaukti palikuonio. Kita vertus, jis pats leidosi į kelią, kad pasiektų tą malonę, kurios prašė.

Viešpats mums pasakė: „prašykite ir jums bus duota“. Paimkime ir šį Žodį, pasitikėkime juo, bet visad su tikėjimu ir patys įsitraukdami. Krikščioniškoje maldoje yra tokios drąsos. Jei malda nėra drąsi, ji nėra ir krikščioniška, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)      
All the contents on this site are copyrighted ©.