2018-01-12 10:32:00

Katalikų vyskupų solidarumo piligrimystė į Jeruzalę


15 katalikų vyskupų iš įvairių kraštų ruošiasi į Jeruzalę. Ateinančiomis dienomis, pradedant sausio 13, jie dalyvaus metiniame katalikų ganytojų susitikime, kuriam duotas „Šventosios Žemės koordinatorių“ vardas. Pagalbos Šventosios Žemės krikščionims koordinacinę grupę sudarančių vyskupų iš Europos, Šiaurės Amerikos ir Pietų Afrikos susitikimas rengiamas kasmet jau du dešimtmečius. Koordinatoriai, Šventojo Sosto kvietimu, aplanko Šventosios Žemės krikščionių bendruomenes, kad paliudytų savo Bažnyčių bendruomenių ir visuotinės Bažnyčios solidarumą, atjautą ir paramą.

Po susitikimo Jeruzalėje katalikų ganytojai šiemet vėl lankysis palestiniečių Gazos ruože, susitiks su labai negausia vietos krikščionių bendruomene, ypatingą dėmesį skris jaunimui, jų lūkesčiams, sunkumams ir viltims Artimuosiuose Rytuose tveriančios įtampos kontekste. Ganytojai aplankys mokyklas Beit Džaloje ir Beit Sahoure, susitiks su krikščionių, žydų ir musulmonų akademiniu jaunimu.

Katalikų vyskupai taip pat posėdžiaus su kai kuriais Vakarų kraštų diplomatais, aplankys palestiniečių kaimą Qubeibeh, kuris yra savotiškas anklavas, iš visų pusių apsuptas vadinamojo „Gėdos mūro“ tarp Palestinos ir Izraelio teritorijų, izraeliečių nausėdijų ir vien tik izraeliečių naudojimui skirtų sausumos kelių. Ganytojai žada šabą švęsti Jeruzalėje su Kol Haneshanos sinagogos žydų bendruomene.

Tai tik kai kurie susitikimai paskelbti pagalbos Šventajai Žemei koordinatorių vizito programoje. Ganytojų apsilankymo devizas yra išsakytas trimis žodžiais: malda, piligrimystė, įtikinėjimas. Tai uždaviniai, kuriuos vyskupai vykdo vizito metu, o taip pat sugrįžę į savo kraštus. Aplankę katalikus ir kitų krikščioniškų konfesijų tikinčiuosius, susitikę su vietos politikais ir visuomenės veikėjais, pabendravę su trijų monoteistinių religijų tikinčiaisiais ir atstovais, sukaupę papildomų žinių apie poslinkius regione, vyskupai, sugrįžę į savo kraštus tęsia misiją susitikdami su savo kraštų vyriausybių atstovais, parlamentarais, Izraelio ir Palestinos ambasadoriais, taip pat su žiniasklaidos atstovais pasidalindami įspūdžiais apie krikščionių gyvenimą Šventojoje Žemėje.

Komunikate apie naująją „Šventosios Žemės koordinatorių“ misiją pažymima, kad laikydamiesi Šventojo Sosto visur taikomo nusistatymo, vyskupai savo misijoje nebando laimėti privilegijų regiono krikščionims, bet siekia orumo ir teisingumo tiek jiems, tiek kitiems, panašiai išgyvenantiems konflikto situacijas.

„Šventosios Žemės koordinatorių“ piligrimystėje, kartu su vyskupais ir kitais misijos dalyviais dalyvaus Europos katalikų vyskupų konferencijų tarybos delegacija, vadovaujama tarybos generalinio sekretoriaus Duarte da Cunha, Lisabonos patriarchato kunigo. Misijai vadovauja Anglijos ir Velso vyskupų konferencija.

Pirmoji „Šventosios Žemės koordinatorių“ piligrimystė buvo surengta 1998 metais. Nuo tada tapo tradicija, kad Europos, Šiaurės Amerikos ir Pietų Afrikos katalikų vyskupai kasmet sausio mėnesį aplanko ir paliudija solidarumą žmonėms, gyvenantiems žemėje, kurioje Kristus gimė, tarnavo, mirė ir prisikėlė iš numirusių. Penkiolikos ganytojų solidarumo piligrimystė tęsis iki sausio 18 dienos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.