2018-01-12 15:53:00

Alepo katalikų metropolito rūpestis: kaip įtikinti išvykusius, kad sugrįžtų


Alepo graikų katalikų metropolitas Clement džiaugiasi pagerėjusia metropolijos krikščionių padėtimi. Kalėdos daug kur švęstos vos ne taip, kaip prieš karo veiksmų pradžią. Didžiausia Alepo rytų apeigų katalikų Šv. Jurgio bažnyčia, talpinanti 1200 žmonių, per Kalėdų liturgiją buvo sausakimša, šeimų namuose ir miesto gatvėse vėl sužibėjo Kalėdų eglutės ir Betliejaus prakartėlės. „Tačiau ne viskas džiugina“, parašė atvirame padėkos laiške vengrams Alepo graikų katalikų metropolitas Jean-Clement Jeanbartur. Ganytoją ypač jaudina bendruomenėse atsiradusios žmonių spragos; „trūksta daugelio tikinčiųjų, gal jie išvyko arba buvo išvežti į visą pasaulį toli nuo savo gimtinės, kuri praeityje leido daugeliui laimingai gyventi ir kurti tėvynėje“.

Sirijos Alepo graikų apeigų katalikų metropolitas Clement laišku išsakė padėką už Vengrijos suteikiamą paramą Sirijos krikščionims, paminėjo šveicarų paramą pagalbos projektams. Metropolitas drauge informavo apie Sirijos katalikų bendruomenės konflikto įkarštyje dėtas pastangas įtikinti ketinančius emigruoti tautiečius, kad pasiliktų, o dabar, kai Alepe aprimo, įtikinti išvykusius, kad sugrįžtų.

Buvo įsteigta asociacija „Statyti, kad pasiliktume“: ji padėjo statyti gyvenamus namus tiems, kurie jų neteko, dirbtuves ir parduotuves likusiems be darbovietės, stengėsi sukurti naujas darbo vietas. Tai padėjo įtikinti šimtus žmonių, kad pasiliktų gyventi savo krašte. Tačiau iš krašto išvykto tikrai labai daug žmonių. „Ar mes turėjome juos užmiršti ir su tuo susitaikyti, tačiau rizikuodami visišku krikščionių išnykimu žemėje, kurioje užgimė krikščionybė? O gal turėjome imtis visko, kad sustabdytume tautiečių gyvybišką nukraujavimą?“ -klausė atvirame laiške metropolitas.

Šių arkivyskupo samprotavimų išvada buvo naujas katalikų metropolijos projektas, pavadintas: „Alepas laukia tavęs!“. Jo tikslas – padėti sugrįžtantiems migrantams reintegruotis. Žinia vasarį buvo pasiųsta išemigravusiems Alepo gyventojams, kviečiant juos, kad pasvarstytų galimybę sugrįžti į Tėvynę. Pasak ganytojo, tai nebuvo savaime suprantamas kvietimas, nes kai kas veikė priešinga kryptimi, net skatino žmones išvykti, apleisti kraštą. Tačiau Alepo rytų apeigų katalikų dvasinis vadovas tvirtai įsitikinęs, kad projektas turi galimybę būti sėkmingu: „mes manome, kad teigiamas išemigravusių katalikų tautiečių atsiliepimas, kad ir koks mažas jis būtų, gali būti užkrečiantis, arba, geriausiu atveju, kaip nors padėtų atkalbėti tuos, kurie dar vis gundosi išvykti“.

Iš pradžių tikintieji vangiai atsiliepė į projektą, tačiau per pastarąsias savaites gerokai išaugo norinčių sugrįžti prašymai jiems padėti. Projektas „Alepas laukia tavęs!“ ligi šiol padėjo dvidešimčiai žmonių sugrįžti, padengė grįžimo išlaidas, o atsakingas komitetas pradėjo svarstyti dar dvidešimties asmenų prašymus. „Tuo metu Alepe sklinda kalbos, jog grįžta miesto gyventojai. Tai verčia susimąstyti, nes iš tikrųjų šios iniciatyvos brangiai kainuoja, tačiau mes įsitikinę, kad tikslas vertas tokių išlaidų, o socialinės pasekmės gerokai viršija sumą, kurią turime padengti“, parašė atvirame padėkos vengrams laiške Alepo graikų katalikų ganytojas.

Metropolitas Jean-Clement Jeanbartur, kuris taip pat yra Apaštališkasis Vizitatorius Vakarų Europai, pasidžiaugė, jog Alepas buvo išlaisvintas, kad krikščionims ir visiems miesto gyventojams dalykai pradeda keistis į gera ir kad visi labai laukia šių reikšmingų permainų. Deja, ne visos žinios iš Sirijos džiugina. Antradienį Damaske per užpuolimą sprogusios granatos padarė daug nuostolių krikščionių kvartale, buvo sužeistų ir žmonių aukų. Bombos sprogo graikų melkitų patriarchato sosto būstinėje ir pranciškonų šv. Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje. Nukentėjo taip pat katalikų maronitų katedra. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.