2018-01-11 16:30:00

Kard. Parolin. Kas svarbiausia Bažnyčios gyvenime šiais metais?


Naujuosius metus popiežius Pranciškus pradeda kelione į Čilę ir Peru, kuri prasidės jau po kelių dienų. Vėliau šiais metais į dėmesio centrą vėl sugrįš šeimos tema, nes rugpjūtį Dubline vyks pasaulinis šeimų susitikimas. Šių metų rudenį Vatikane vyks Vyskupų Sinodo asamblėja ir Bažnyčios dėmesio centre bus jaunimas. Šiomis temomis interviu Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriato žinių tarnybai davė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.

Iš tiesų ryškus šių – 2018 metų bruožas Bažnyčios gyvenime bus dėmesys jaunimui, sakė kardinolas, iš karto atkreipdamas dėmesį, kad pasirengimuose Sinodui stengtasi vadovautis kitokia negu lig šiol buvome įpratę prieiga, kad ruošiantis spręsti šiuolaikinio jaunimo Bažnyčioje klausiamus stengtasi vadovautis kitokia paradigma – atsakomybe, kurioke nebūtų paternalizmo. Bažnyčia nori užmegzti glaudesnį dialogą su jaunimu, nori pažinti jaunimo gyvenimo tikrovę, nori suprasti jaunimą ir jam padėti. To siekdama Bažnyčia klausia paties jaunimo: ką jūs galite duoti? Ką galite nuveikti dėl Evangelijos? Kaip galite prisidėti prie jos sklaidos dabartiniame pasaulyje?

Kita didžioji šių metų tema bus šeima. Po dviejų Sinodų ir popiežiaus apaštališkojo parauginimo „Amoris laetitia“ prie šeimos temos bus sugrįžta Dubline vykstant pasauliniam šeimų susitikimui. Ir čia, pasak kardinolo Parolino, reikia atkreipti dėmesį į naują prieigą, naują paradigmą, kurią popiežius Pranciškus pasiūlė savo dokumentu. Ne paslaptis, kad „Amoris laetitia“ buvo priimtas su tam tikrais sunkumais, tačiau juos nulėmė turbūt ne tiek pats turinys, kiek popiežiaus pasiūlyta kita perspektyva, iš kurios turėtume žiūri į šeimos sunkumus.

Ką tik prasidėjusiais metais bus tęsiamas ir jau kuris laikas vykstantis Romos Kurijos reformos procesas. Jau nemažai nuveikta, sakė kardinolas Pietro Parolin, tačiau ir čia – kai kalbame apie Kuriją, turime suprasti, kad svarbiausia ne struktūrinės reformos, ne naujos normos ir naujų asmenų paskyrimas – bet nauja dvasia. Kurijos reforma turi vadovautis esmine viso krikščioniško gyvenimo nuostata – atsivertimu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.