2018-01-09 16:08:00

Popiežius: Vis labiau skverbiasi atmetimo kultūra


Popiežius: Vis labiau įsiveržia atmetimo kultūra

Pirmadienį, sausio 15 dieną, popiežius Pranciškus šeštąjį kartą lankysis Lotynų Amerikos žemyne, per aštuonias dienas aplankys Čilę ir Peru, kraštus, kurių istorija jam gerai žinoma. Priartėjus kelionei popiežius Pranciškus pasiuntė video sveikinimą abiejų kraštų gyventojams, pažymėdamas, kad atvysta kaip Evangelijos džiaugsmo piligrimas, trokštantis, kad visi Čilėje ir Peru būtų kartu su juo sutvirtinti to paties Prisikėlusio Kristaus tikėjimo ir vilties:

„Čilės ir Peru broliai ir seserys,

nuoširdžiai sveikinu visus, priartėjus mano kelionei į šiuos kraštus. Atvykstu pas jus kaip Evangelijos džiaugsmo piligrimas su visais dalytis Viešpaties ramybe ir sutvirtinti jus viltyje; ramybe ir viltimi, kuria dalijamės visi.

Trokštu jus sutikti, pažvelgti į akis, pamatyti jūsų veidus, kad visi kartu galėtume patirti Dievo artumą, švelnumą ir gailestingumą, kuriais jis mus apkabina ir guodžia.

Man žinoma jūsų kraštų istorija, kuriama su įsipareigojimu ir pasiaukojimu. Trokštu kartu su jumis dėkoti Dievui už tikėjimą ir meilę Dievui ir labiausiai stokojantiems broliams, o ypač už meilę, rodomą visiems visuomenės atmestiesiems.

Atmetimo kultūra kaskart vis labiau skverbiasi į mus. Noriu dalytis jūsų džiaugsmais, liūdesiais, sunkumais ir viltimis ir pasakyti jums, kad nesate vieni, kad Popiežius yra su jumis ir kad visa Bažnyčia jus priima ir jus mato.

Trokštu su jums pasidalyti labai reikalinga iš Dievo ateinančia ramybe. Tik Jis ją mums gali suteikti. Tai Kristaus dovana mums visiems, mūsų sugyvenimo ir visuomenės pamatas. Taika remiasi teisingumu ir leidžia patirti bendrystę ir darną. Reikia jos nuolat prašyti Viešpatį ir Viešpats ją suteikia. Prisikėlusio ramybė atneša džiaugsmą, drąsina būti misionieriais, atgaivina tikėjimo dovaną, veda į švenčiamo ir dovanojamo to paties tikėjimo susitikimą ir bendrystę, kuria dalijamės.

Susitikimas su Prisikėlusių Kristumi sutvirtina mūsų viltį. Nenorime pasilikti įsikibę šio pasaulio dalykų, nes mūsų žvilgsniai siekia daug toliau, mūsų akys žiūri į Jo gailestingumą, kuris išgydo iš mūsų vargingumo. Tik Jis gali pastūmėti, kad atsikeltume ir žengtume pirmyn. Prisiliesdami ranka prie Dievo artumo mes tampame gyva bendruomene, mokančia užjausti esančius šalia mūsų ir eiti tvirtais draugystės ir brolystės žingsniais. Esame broliai, išeinantys sutikti kitus, kad būtume sutvirtinti to paties tikėjimo ir vilties.

Pavedu Mergelei Marijai, Amerikos Motinai, šią Apaštališkąją kelionę ir visas širdyje sukauptas intencijas, kad Ji, kaip geroji Motina, jas priimtų ir parodytų mums kelią pas Savo Sūnų.

Iki greito, ir prašau, neužmirškite melsti už mane. Iki greito!“

Popiežiaus video žinia pasiekė Čilės ir Peru gyventojus šį antradienį. Popiežius atskris į Čilę pirmadienio vakarą, tačiau oficiali kelionės programa prasidės antradienį, sausio 16 dieną. Po susitikimų Čilės sostinėje Santjage ir pietiniame Temuko mieste, popiežius sugrįš nakvynei į sostinę Santjagą, o kitą ir paskutiniąją kelionės dieną Čilėje, sausio 18, lankysis šiauriniame mieste Iquique. Popiežius sausio 18 vakarą atsisveikins su Čile, iš Iquique nukris į Peru sostinę Limą. Oficiali programa Peru prasidės sausio 19. Popiežius sausio 19 lankysis Puerto Maldonaldo mieste krašto pietryčiuose, sausio 20 dieną Truchiljo uostamiestyje prie Ramiojo vandenyno, sausio 21-ąją praleis sostinėje Limoje ir tą pačią dieną išskris atgal į Romą, kurią pasieks pirmadienio, sausio 22 popietę.

Prieš popiežių Pranciškų abiejuose kraštuose, Čilėje ir Peru, lankėsi šv. Jonas Paulius II, aplankęs Peru du kartus: 1985 ir 1988 metais ir Čilėje vieną kartą, 1987 metais. Popiežius Pranciškus per ligi šiol surengtas penkias apaštališkąsias keliones į Lotynų Ameriką yra lankęsis Brazilijoje, Ekvadore, Bolivijoje, Paragvajuje, Kuboje, Meksikoje ir Kolumbijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.