2018-01-08 12:36:00

Popiežiaus homilija. Silpnojo niekinimas – velnio darbas


Po Kalėdų laikotarpio pertraukos, pirmadienio rytą popiežius Pranciškus vėl aukojo Mišias su homilija Šv. Mortos namų koplyčioje. Lietuvoje, dėl į sekmadienį perkeltos Viešpaties Apsireiškimo šventės, į pirmadienį buvo perkelta Viešpaties Krikšto šventė. Vatikane Krikšto šventė buvo minima sekmadienį, tad pirmadienį popiežius aukojo pirmosios eilinio laiko savaitės pirmadienio Mišias ir jų metu sakytoje homilijoje komentavo pavydo ir neapykantos epizodą, apie kurį kalbama šios dienos skaitinyje iš pirmosios Samuelio knygos.

Pranašo tėvas Elkana turėjo dvi žmonas – Haną ir Peniną. Prieš pagimdydama Samuelį, Hana negalėjo susilaukti vaikų ir dėl to Penina tyčiojosi ir ją šmeižė. Biblijoje apstu ir kitų panašių scenų: nesutaria Abraomo žmonos; Jobo ir Tobijo žmonos neužjaučia savo kenčiančių vyrų; Galijotas tyčiojasi iš Dovydo.

„Aš klausiu: kas gi yra šių žmonių viduje? Kas yra mumyse, kad niekiname, engiame kitus, kad tyčiojamės ir silpnųjų? Kur kas lengviau suprasti kai kas pabando apšmeižti už save stipresnį. Tai jis daro iš pavydo. Bet kam gi tyčiotis iš silpnesnio? Kas gi yra mumyse? Kas skatina tai daryti? Ir tai, deja, labai dažnai atsitinka. Tarsi to reikėtų, kad aš jausčiausi saugesnis“.

„Šiandien dažnai matome mokyklose patyčias; užsipuolamas silpnesnis, dėl to, kad jis apkūnesnis už kitus, kad jis kitoks, kad svetimšalis ar juodaodis. Užsipuolimai, užsipuolimai... Tai daro vaikai, paaugliai. Ne tik Šventajame Rašte mininčios pavydinčios moterys, bet vaikai. Tai reiškia, kad yra mumyse kažkas negero, kas skatina taip elgtis. Manau, kad tai gimtosios nuodėmės pėdsakai“.

„Psichologai galbūt turi kitą paaiškinimą iš kur atsiranda noras paniekinti silpnesnįjį, bet aš jums sakau, kad tai yra vienas iš gimtosios nuodėmės pėdsakų. Tai šėtono darbas, nes šėtonas nežino kas yra atjauta, - sakė popiežius. Kai mes jaučiame troškimą padaryti ką nors gera, artimo meilės darbą, tuomet sakome, kad Šventoji Dvasia mus įkvepia tai daryti. O jei savyje pajuntame troškimą užsipulti kitą žmogų dėl to, kad jis silpnas, tuomet neabejokime, kad už to slypi velnias. Užsipulti silpną žmogų – tai velnio darbas. Tad prašykime Viešpatį, kad mums suteiktų atjautos malonę. Dievas yra gailestingas ir jis mums padeda kasdieninėje gyvenimo kelionėje“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.