2018-01-07 13:59:00

Sausio 7 dalis Rytų Bažnyčių švenčia Kalėdas


Sausio 7 dieną dalis Rytų Bažnyčių, kurios laikosi senojo Julijaus kalendoriaus, švenčia šv. Kalėdas. Galima priminti, kad kai kurios Ortodoksų Bažnyčios laikosi XX amžiaus pirmoje pusėje peržiūrėto Julijaus kalendoriaus, kuris pagrindiniais bruožais sutampa su Grigaliaus kalendoriumi, ir šv. Kalėdas minėjo gruodžio 25-ąją dieną.

Maskvos ir visos Rusijos patriarchatas yra didžiausia ortodoksų Bažnyčia, kurios tikintieji Rusijoje ir diasporoje sausio 7-ąją džiaugėsi dieviškojo Kūdikio gimimu. Maskvos ir Rusijos patriarchas Kirilas savojoje kalėdinėje žinioje rašo: „nuoširdžiai sveikinu visus jus su didžia Kristaus Gimimo švente: mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Gimimu kūnu iš Šventosios Dvasios ir Skaisčiausiosios Mergelės Marijos. Dabar mes kviečiame visus žmones kartu su Bažnyčia pašlovinti Kūrėją ir Sutvėrėją šiais žodžiais: „Giedokite Viešpačiui visa žemė“. Gerasis Dievas, mylintis savo kūriniją, siunčia Viengimį Sūnų – ilgai lauktą Mesiją, kad Jis atliktų mūsų išgelbėjimo darbą. Dievo Sūnus, esantis Tėvo prieglobstyje (Jn 1,18), tampa Žmogaus Sūnumi ir ateina į mūsų pasaulį, kad Savo krauju išvaduotų mus iš nuodėmės ir kad mirties geluonis daugiau nebegąsdintų žmogaus“.

Sausio 7 dieną šv. Kalėdas taip pat šventė Serbijos ortodoksų Bažnyčia, kurios patriarchas Irenijus savo žinioje rašo, jog „naujo ir amžino Testamento tarp Dievo ir žmogaus įsteigimas išsipildė būtent tą dieną, pirmosiose istorijos Kalėdose. Šią dieną, mylimi dvasiniai vaikai, amžinasis Dievas padarė didesnį darbą, nei visatos sukūrimas, įgyvendino mūsų protėviams duotą pažadą, apie kurį pranašai kalbėjo nuo neatmenamų laikų ir kurį tyriausioji, palaiminta ir Mergelė Marija romiai priėmė. Žodis-Dievas tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. Dangiškojo Tėvo Sūnus tapo žmonių giminės bendraamžiu tam, kad ir žmogus taptų amžinas su Dievu“.

Iškilmingai šv. Kalėdas sausio 7-ąją šventė ir Egipto koptų ortodoksai. Atsižvelgiant į praėjusių metų ir ankstesnius išpuolius, didelės saugumo pajėgos budėjo prie visų šalies bažnyčių. Koptų ortodoksų popiežius Tawadros šv. Kalėdų vidurnakčio pamaldoms, dalyvaujant ir šalies prezidentui Abdel Fattah al Sisi, vadovavo naujojoje katedroje, kuri yra dedikuota būtent Kristaus Gimimui. Šios Kalėdos taip pat buvo jos inauguracijos diena.

Galima priminti, kad Abdel Fattah al Sisi valdžia 2015 metais paskelbė apie ambicingą projektą: už maždaug 45 kilometrų į rytus nuo Kairo pastatyti naują sostinę. Ne vien administracinę, bet ir tikrą „ateities miestą“, modernų, ekologišką, technologišką, kuriame gyvens keli milijonai asmenų. Miesto projekte taip pat buvo numatyta pastatyti didžiausią šalyje mečetę ir naują koptų ortodoksų, kurie sudaro per dešimt procentų šalies gyventojų, katedrą, tam suteikiant aiškią simbolinę prasmę: tiek musulmonai, tiek krikščionys yra tos pačios šalies piliečiai, kurie gyvena šalia vienas kito pagarboje.

Kaip rašoma 2017 metų gruodžio 20-ąją dieną išplatintame pranešime, naujoji koptų ortodoksų katedra užims 7500 kvadratinių metrų ir talpins beveik 9000 žmonių. Visas jai skirtas plotas, kur bus pastatyti ir kitos paskirties pastatai – skirti bendruomenės centrui, muziejui, suvenyrams ir knygynui ar koptų patriarcho kurijai - viršis 60 000 metrų. Tai ko gero didžiausi krikščioniški maldos namai visame Artimųjų Rytų regione.

Kristaus Gimimo koptų katedroje panaudoti tipiški koptų architektūros bruožai ir simboliai. Pačios katedros forma simbolizuoja Nojaus laivą. Koptų tradicijoje Bažnyčia įsivaizduojama tarsi laivas, kuriuo tikintieji pasiekia saugų Amžinojo Gyvenimo uostą. Iš tiesų šioje katedroje yra dvi atskiros erdvės: viena, didžiausia ir pagrindinė, kurioje tilps iki 8000 asmenų, ir kita mažesnė, kitame aukšte, skirta liturginėms apeigoms, kuriose dalyvaus apie tūkstantį žmonių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.