2018-01-07 12:59:00

Popiežius sekmadienio vidudienį: Ar žinai savo krikšto datą?


Šiandien minima Viešpaties Krikšto šventė užbaigia Kalėdų metą ir kviečia pamąstyti apie mūsų pačių krikštą, sakė popiežius Pranciškus, sveikindamas sekmadienio vidudienį į Šv. Petro aikštę susirinkusius maldininkus. Vatikane ir Italijoje liturgijoje buvo minimas Kristaus Krikštas Jordane. Viešpaties Apsireiškimo – Trijų Karalių iškilmė – nebuvo nukelta į sekmadienį, kaip Lietuvoje, bet buvo minima sausio 6-ąją.

Jonas Krikštytojas skelbė atgailos krikštą. Žmonės ėjo pas Joną, kad jis Jordano upės vandeniu nuplautų nuodėmes, ir šaukėsi Dievo pagalbos, pasiryždami pradėti naują gyvenimą. Matome koks didis buvo Jėzaus nuolankus. Jis, kuriame nebuvo nuodėmės, stojo į bendrą eilę su atgailautojais. Koks didis Jėzaus nuolankumas! Taip pasielgęs jis mums apreiškia tą patį, ką šventėme per Kalėdas: Jėzus nori įsiliepti į žmonijos upę, nori prisiimti žmonių trūkumus ir silpnumą, nori dalytis tuo pačiu laisvės siekimu ir troškimu įveikti viską, kas mus atitolina nuo Dievo ir dėl ko atsiranda susvetimėjimas santykiuose su kitais žmonėmis. Kaip Betliejuje, taip ir prie Jordano, Dievas prisiima visą žmogaus likimą ir Jėzaus asmuo yra konkretus to ženklas.

Evangelija pabrėžia, kad Jėzui išbrendant iš vandens, atsivėrė dangus ir ant jo kaip balandis nusileido Šventoji Dvasia. Šventoji Dvasia, kuri veikia nuo pat pasaulio sukūrimo pradžios, kuri vedė Mozę ir išrinktąją tautą per dykumą, dabar nusileidžia ant Jėzaus ir duoda jėgų vykdyti jam skirtą misiją pasaulyje. Šventoji Dvasia yra pagrindinė veikėja Jėzaus krikšte ir mūsų krikšte. Ji pakreipia mūsų gyvenimą meilės keliu.  Ją Tėvas mums suteikė krikšto akimirką. Per ją mus pasiekia Dievo gerumas ir gailestingumas.

Jėzaus krikšto šventė kviečia kiekvieną krikščionį atsiminti savo krikštą, - sakė popiežius ir paklausė ar visi žino savo krikšto datą. Jei kas nežino, tiems popiežius uždavė namų darbą – paklausti tėvų, krikšto tėvų, senelių, kitų giminaičių ir sužinoti savo krikšto datą. Tą datą turime visi atsiminti, nes tai šventės data, mūsų pradinio pašventinimo data. Tą dieną Tėvas mums suteikė Šventąją Dvasią, davė mums jėgų kelionei. Tą dieną mums buvo atleista. Neužmirškime savo krikšto datos.

Sekmadienio vidudienio kalbą popiežius užbaigė kreipdamasis į Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir prašydamas, kad ji padėtų visiems krikščionims gerai suprasti Krikšto dovaną, pasiryžti gyventi pagal jos reikalavimus, liudijant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios meilę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.