2018-01-06 14:29:00

Trys laikysenos Dievui apsireiškus pasaulyje – noras jį sutikti, abejingumas, baimė


„Šiandien, Viešpaties Apsireiškimo šventės dieną, Evangelija kalba apie tris laikysenas, kuriomis buvo sutiktas Jėzaus Kristaus atėjimas ir jo apsireiškimas pasauliui. Pirmoji laikysena – paieškos, rūpestingas ieškojimas; antroji – abejingumas; trečioji – baimė“. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo šeštadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą.

Trys išminčiai leidžiasi į kelionę, ieško Mesijo. Atvykę į Jeruzalę, jie klausinėja: : „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. Jie ilgai keliavo ir dabar jiems labai rūpi surasti vietą, kur gimė karalius. Jie kreipiasi į karalių Erodą, kuris savo ruožtu sukviečia kunigus ir Rašto aiškintojus ir teiraujasi kurgi ta vieta, kurioje turi gimti Mesijas.

Rūpestingoms išminčių paieškoms priešinga laikysena yra kunigų ir Rašto aiškintojų abejingumas. Jie gyvena patogiai įsitaisę ir niekuo nesirūpina. Jie žino ir trims išminčiams paaiškina, kad Mesijas turi gimti Judėjos Betliejuje, nes taip pranašas yra parašęs, tačiau jie patys neskuba ieškoti Mesijo. Betliejus vos už kelių kilometrų, bet jiems tai nerūpi.

Dar blogesnė Erodo laikysena. Jis bijo, kad gimęs vaikelis neatimtų iš jo valdžios. Jis siunčia išminčius į Betliejų, sakydamas: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“. Tačiau iš tiesų Erodas visai nesiruošia pagarbinti kūdikio, bet nori jį nužudyti, eliminuoti galimą varžovą. Baimę dažnai lydi veidmainystė. Veidmainiai yra veidmainiai dėl to, kad jų širdys pilnos baimės.

Trys laikysenos – išminčių rūpestingos paieškos, kunigų ir Rašto aiškinto abejingumas, Erodo baimė. O kokia mūsų laikysena? Ar aš veržiuosi pas Jėzų? O gal Jėzus man nieko nereiškia ir jis man visai nerūpi? Gal aš bijau Jėzaus ir norėčiau, kad jo nebūtų? Tik egoistas Jėzaus atėjime matyto sau pavojų. Tuomet jis bando nutildyti Jėzaus žinią. Jei žmogus vadovaujasi tik savo ambicijomis, jei žiūri tik savo patogumo, jei nusileidžia blogiui, tuomet Jėzų ji suvokia kaip kliūtį. Panašiai ir abejingumas – nors mes žinome, kad Jėzus yra mūsų Gelbėtojas, gyvename tarsi Jo nebūtų, mums mielesnės pasaulio vertybės, galia, turtai.

Turime sekti trijų išminčių pavyzdžiu – rūpestingai ieškoti Jėzaus, net jei dėl to reikia atsisakyti patogaus gyvenimo. Turime ieškoti Jėzaus, jį garbinti, išpažinti, kad Jis yra mūsų Viešpats, kad tik Jis mums rodo teisingą kelią. Jei tokia bus mūsų laikysena – Jėzus mus išgelbės, mūsų gyvenimas bus gražus ir prasmingas, bręs mumyse tikėjimas, viltis ir meilė Dievui ir žmonėms.

Prašykime, kad mus užtartų Švenčiausioji Mergelė Marija, laike keliaujančios žmonijos kelrodė žvaigždė. Jai motiniškai padedant visi žmonės tesuranda Kristų, tiesos šviesą, visas pasaulis težengia teisingumo ir taikos keliu.

Po kartu su romiečiais ir piligrimais kalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius pasveikino Rytų Bažnyčias, šiomis dienomis švenčiančias Kalėdų iškilmę. Ypatingą sveikinimą popiežius skyrė Egipto koptams. „Norėčiau išreikšti savo ypatingą artumą krikščionims koptams ortodoksams ir nuoširdžiai pasveikinti mano brolį Tawadrosą II, džiugia naujos Kairo katedros konsekravimo proga“.

Trumpas Popiežius sveikinimas taip pat buvo skirtas į Šv. Petro aikštę atėjusios spalvingos folklorinės Trijų karalių eisenos dalyviams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.