2018-01-05 16:40:00

Popiežius susitiko su mokytojais katalikais


Penktadienį, sausio 5-ąją, popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė keturis šimtus mokytojų, kurie šiuo susitikimu užbaigė tris dienas trukusį Italijos katalikų mokytojų draugijos nacionalinį kongresą, kuris sukosi apie pagrindinę „Atminties ir ateities“ temą. Popiežius Pranciškus savo pastabose kalbėjo apie tris dėmenis: susitikimo kultūrą, mokyklos ir šeimos sąjungą, ekologinį ugdymą. Jis taip pat padrąsino mokytojų dalyvavimą draugijoje.

Bažnyčia įsipareigoja, pabrėžė popiežius, skleisti susitikimo kultūrą. „Drąsinu jus tai daryti, jei įmanoma, dar išsamiau ir paveikiau. Šiame kultūriniame iššūkyje lemiamai svarbūs pagrindai, kurie padedami pirminio vaikų ugdymo metu. Tiek katalikiškose, tiek valstybinėse mokyklose dirbantys mokytojai katalikai turi žadinti mokinių atvirumą kitam kaip veidui, kaip asmeniui, kaip sesei ar broliui, kuriuos reikia pažinti ir gerbti, su jų istorija, privalumais ir trūkumais, turtingumu ir ribomis“, - kalbėjo Pranciškus. Turime bendradarbiaudami formuoti atvirus ir juos supančia tikrove besidominčius jaunuolius, sugebančius būti rūpestingais ir švelniais, laisvais nuo paplitusios nuostatos, pasak kurios norint būti kažko vertais reikia konkurencijos, agresijos, kietumo kitam, ypač skirtingam, svetimšaliui ar tam, kuris kliudo mano vyravimui.   Deja, toks yra „oras“, kuriuo mūsų vaikai dažnai kvėpuoja ir reikia siekti, kad jie galėtų kvėpuoti skirtingu oru, sveikesniu, žmoniškesniu. Šiuo požiūriu svarbi sąjunga su tėvais.

Deja, ugdymo sąjunga tarp mokyklos ir šeimos yra krizėje ir, daugeliu atveju, visai suardyta. Seniau egzistavo vienas kitą stiprinantis ryšys tarp mokytojų ir tėvų. Šiandien situacija pasikeitė, tačiau negalima tik ilgėtis praeities. Reikia įsisąmoninti pokyčius tiek šeimoje, tiek mokykloje, ir naujai įsipareigoti vaisingam šeimos ir mokyklos bendradarbiavimui dėl vaikų gėrio. Suprantant, kad šie du matmenys nebepersidengia taip „natūraliai“, kaip anksčiau, reikia tai skatinti planingai, su žinovų pedagogų pagalba. O prieš tai reikia, popiežiaus žodžiais, taip pat naujo „bendrininkavimo“ tarp mokytojų ir tėvų. Reikia liautis galvoti vienas apie kitą kaip priešpriešines jėgas, kurios kaltina viena kitą, bet stengtis įsijausti vienas į kito padėtį, suprantant vienas kito objektyvius sunkumus, kurti didesnį tarpusavio solidarumą.

Trečias popiežiaus pabrėžtas dalykas buvo ekologinis ugdymas, kuris neapsiriboja sąvokomis, nors ir reikalingomis, bet taip pat kreipia gyventi tam tikru būdu, kuris yra integralus, o ne šizofreniškas, kai, pavyzdžiui, rūpinamasi gyvūnais, bet nekreipiama dėmesio į senelius; kai kovojama už Amazonės miškus, tačiau nesirūpinama teisingu atlygiu darbininkams. Geras ugdymas, pasak popiežiaus, brandina asmeninę atsakomybę, ugdo asmeninę ekologinę etiką, kuri lemia kasdienius pasirinkimus ir neapsiriboja deklaravimu skambių šūkių, kuriuos turi įgyvendinti kiti.     

Krikščionims tokio elgesio prasmingumas ir motyvacija kyla iš santykio su Dievu Kūrėju, su Atpirkėju Kristumi, kuris yra visatos ir istorijos centras, su Šventąja Dvasia, kuri yra Kūrinijos simfonijos ir harmonijos versmė.

Galiausiai Šventasis Tėvas padrąsino būti ir dalyvauti draugijoje, mokytojų asociacijoje. Tai yra vertė, kuri negimsta savaime ir kurią reikia auginti. „Nebijokite skirtumų ir konfliktų, kurių paprastai asociacijose pasitaiko, bet spręskite juos evangeliniu stiliumi, siekiant asociacijos gėrio“, - sakė Pranciškus.

Italų katalikų mokytojų draugijos kongresą inauguravo šalies vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Gualtiero Bassetti, kuris taip pat pastebėjo, jog „norint būti mokytojais katalikais šiandieninėje Italijoje reikia būti drąsiais prieš dominuojantį mentalitetą ir reikliais sau patiems. Nereikia susiriesti į save tarsi ežiams, užsidaryti tarsi rezervate ar, priešingai, ištirpti dabartinėje visuomenėje tarsi sniegui saulėje. Reikia būti žemės druska. Šiuo atveju, druska mokykloje. Reikia būti smalsiems, aistringiems pažinimui ir asmenims, svetingiems visiems, atviriems tikrovei, jautriems tiesos ir teisingumo poreikiui, kad niekas neprarastų galimybės augti ir įnešti tai, ką galį į bendrą gyvenimą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.