2018-01-04 15:29:00

Cirkev v Číne sa rozlúčila s dvoma biskupmi, ktorí dosvedčili vernosť utrpením


Čína 4. januára – Čína sa nedávno rozlúčila s dvoma biskupmi, ktorí počas vykonávania svojho neľahkého úradu podstúpili mnoho utrpenia pre vieru. Sú nimi 96-ročný Mons. Lukáš Li Jingfeng, biskup Fenxiangu, ktorý 20 rokov vykonával nútené práce a 89-ročný Mons. Matej Yü Chengxin, emeritný koadjútor Hanzhongu, ktorý bol ešte ako seminarista dlhodobo v domácom väzení a poslaný na nútené práce. Vysvätený za kňaza bol až po obnovení náboženského života v krajine, vo svojich 53 rokoch.

Mons. Lukáš Li Jingfeng umrel 17. novembra uplynulého roku vo veku 96 rokov po ťažkej chorobe. Narodil sa v roku 1921 v oblasti Gaolingu provincie Shaanxi [čítaj Šen-si] v centre kontinentálnej Číny v rodine s dlhou katolíckou tradíciou, ktorá mala spolu osem detí. Za kňaza bol vysvätený v roku 1947. Vyučoval v diecéznom seminári, ktorý päť rokov viedol ako rektor, pričom súčasne pôsobil aj ako kancelár. V roku 1959 bol zatknutý ako oponent takzvaného „Hnutia troch autonómií“ a následne poslaný na nútené práce, ktoré vykonával dvadsať rokov.

V roku 1980, rok po prepustení na slobodu, bol Mons. Lukáš Li Jingfeng vysvätený za biskupa koadjutóra Fengxiangu a po smrti diecézneho biskupa v roku 1983 sa stal ordinárom. V roku 2004 bol čínskou vládou uznaný za oficiálneho biskupa Fengxiangu a to bez toho, aby sa pridal ku Vlasteneckému združeniu katolíkov. V roku 2005 ho pápež Benedikt XVI. rovnako ako ďalších biskupov Číny pozval do Vatikánu, aby sa zúčastnil na Synode biskupov o Eucharistii, avšak nedostal autorizáciu od vládnych autorít.

Mons. Lukáš Li Jingfeng vždy s pevnosťou bránil vieroučné princípy Katolíckej cirkvi, stavajúc sa proti nenáležitému miešaniu politiky do cirkevných otázok, pričom bol otvorený dialógu. V pamäti veriacich a kňazov Číny zostane ako biskup verný Svätému Otcovi aj v ťažkých chvíľach skúšok, ktorý sa neúnavne nasadzoval v službe miestnej Cirkvi.

Pohrebné obrady Mons. Li Jingfenga sa konali 25. novembra, pričom jeho pozostatky boli uložené v katedrále Fengxiangu. Táto diecéza má dnes približne 23-tisíc veriacich, 40 kňazov, 20 rehoľníkov z radov františkánov a približne sto rehoľníčok.

Čína sa na sklonku roka rozlúčila aj s ďalším biskupom, 89-ročným Mons. Matejom Yü Chengxinom, emeritným biskupom koadjútorom Hanzhongu v provincii Shaanxi (v srdci kontinentálnej Číny), ktorý bol už dlhší čas chorý.

Narodil sa v roku 1928 v oblasti Hantai provincie Shaanxi v horlivej katolíckej rodine. Aj ďalší dvaja jeho súrodenci boli zasvätení Pánovi: starší brat bol biskupom diecézy Hanzhong a zomrel v roku 2009. Ich jediná sestra sa stala rehoľníčkou.

V roku 1958 tzv. „Hnutie troch autonómií“ uzavrelo seminár, v ktorom bol Matej Yü Chengxin ako bohoslovec v druhom ročníku. Počas kultúrnej revolúcie bol prinútený k domácemu väzeniu a neskôr bol poslaný na nútené práce. Vysvätený za kňaza bol až vo svojich 53 rokoch, po obnovení náboženského života v Číne v roku 1981. O osem rokov neskôr, v r. 1989, bol konsekrovaný za biskupa koadjútora diecézy Hanzhong.

Mons. Yü Chengxin kvôli zmiereniu a jednote svojej diecézy nikdy nevykonával svoju biskupskú službu, ale po celý čas pôsobil ako jednoduchý kňaz obetujúc svoje utrpenie za miestnu Cirkev.

V roku 2007 ho postihla mozgová príhoda, po ktorej zostal invalidom. Jeho pohrebné obrady sa konali 12. decembra uplynulého roku. Diecéza Hanzhong má dnes približne 43-tisíc veriacich, približne 40 kňazov a pôsobia v nej dve ženské rehoľné kongregácie. -zk-   
All the contents on this site are copyrighted ©.