2018-01-02 16:02:00

Baigėsi susitikimas Bazelyje. Po metų jaunimas susitiks Madride


Europos jaunimas po metų susitiks Madride – pranešė Taizé ekumeninės bendruomenės prioras brolis Alois, uždarydamas Šveicarijos Bazelio mieste penkias dienas trukusį naujametinį Europos jaunimo susitikimą. Gruodžio 29 – sausio 1 vykusiame susitikime dalyvavo apie 20 tūkst. žmonių. Uždarydamas naujametinį susitikimą Taizé prioras pakvietė jaunimą ir į kitus šiais metais numatytus susitikimus – Pasitikėjimo piligrimystė etapus – kurie vyks Lvove, Honkonge ir Grace.

Kalbėdamas apie jaunimo susitikimų tradiciją, kuriai šiais metais sukaks 40 metų, brolis Alois sakė, kad esminis jos bruožas yra tai, kad susitikimai vis kitoje vietoje yra etapai pasitikėjimo piligrimystės per pasaulį, kurioje dalyvaujantis jaunimas meldžiasi už taiką tarp tautų ir susitaikinimą tarp žmonių. Šis aspektas, būdingas visai piligrimystei, vyravo ir Bazelio susitikime. Apie taiką ir susitaikinimą buvo ne tik kalbama, ši tema ne tik vyravo pasisakymuose ir meditacijose, bet visų pirma už tai buvo meldžiamasi. Taika ir susitaikinimas tai ne susitikimui iš anksto nukaltas šūkis, ne retorinė figūra, bet vertybės, kurias jauni žmonės supranta ir brangina. Ištisas valandas jauni žmonės praleido maldoje.

Nors Bazelio susitikimo dalyvių dauguma buvo jauni europiečiai, visų pirma jaunimas iš Vidurio ir Rytų Europos šalių, tačiau susitikimų tematika ir maldos akiratis aprėpė visą pasaulį, ypač tas šalis ir situacijas, kuriose šiandien labiausiai reikia melstis už taiką. Visų pirma melstasi už taiką Artimuosius Rytuose ir Afrikoje, pirmiausia Pietų Sudane. „Kai kam gali atrodyti, kad tos šalys yra kažkur toli. Tačiau iš tiesų, jos stovi prie mūsų durų ir į jas beldžiasi“, sakė brolis Alois. Pasak Taizé prioro, labai apčiuopiama, kasdieninė šių problemų išraiška yra iš tų šalių bėgantys ir mūsų šalyse prieglobsčio prašantys migrantai. Migracija tai sudėtinga problema ir ją spręsti nelengva. Tačiau baimė ir užsidarymas – tai joks sprendimas.  Brolis Alois paragino Bazelio susitikimo dalyvius – kiekvieną asmeniškai – užmegzti asmenį kontaktą su vienu migrantu. Tai nebūtinai turi reikšti, jog turime prisiimti atsakomybę už jo išlaikymą ir materialinį aprūpinimą. Tačiau įsiklausykime į jo istoriją, paimkime į širdį jo problemas, jis tetampa mūsų maldos objektu. Reikia tokio asmeninio santykio. Kitaip nesuprasime kas yra šis iššūkis ir kokie jo mastai.

Vienas svarbus ką tik pasibaigusio jaunimo susitikimo bruožas buvo ekumenizmas – ne tik ekumenizmas kaip kelias į krikščionių vienybę, kuriuo visi norime eiti, ne tik ekumenizmas kaip malda už krikščionių vienybę, bet praktinė ir buitinė ekumenizmo patirtis, kurią jaunimui padėjo išgyventi susidūrimas su Bazelio krikščioniškų bendruomenių gyvenimo kasdienybe. Bazelyje vykusio naujametinio susitikimo dalyvius priėmė maždaug du šimtai šiame Šveicarijos mieste veikiančių krikščionių – katalikų ir liuteronų, reformatų ir kitų protestantų bendruomenių ir parapijų. Kai kuriems susitikimo dalyviams tos kelios dienos buvo pirma proga asmeniškai susidurti su kitos konfesijų krikščionių kasdienybe. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.