2018-01-01 11:22:00

Kard. Cupich: Karo lauko ligoninės iššūkis lydi Bažnyčią nuo pat pradžios


„Popiežiaus Pranciškaus leksikonas“ yra naujas JAV leidyklos Liturgical Press veiklas. Per penkiasdešimt autorių, žinomi pasaulio krikščionių lyderiai ir apžvalgininkai, tarp jų ne vienas JAV kardinolas, aiškinasi popiežiui Pranciškui būdingas temas pagal paties popiežius vartojamą savitą žodyną. Jėzuitų portalas „America“ savo skaitytojams pristatė kardinolo Blase Cupich, Čikagos arkivyskupo, knygoje publikuotą apybraižą apie popiežiaus Pranciškaus iškeltą Bažnyčios, kaip karo lauko ligoninės įvaizdį. Šis stulbinantis įvaizdis, pasak kardinolo, yra raginimas katalikams permąstyti savo bažnytinį gyvenimą.

Nekartą girdėjome popiežių Pranciškų kalbantį apie tai, kaip jis norėtų matyti Bažnyčią išeinančią tarnauti vargstantiesiems. Kardinolas Kupich apybraižoje perpasakoja ką ta pačia tema Romoje prieš konklavą susirinkusiems kardinolams pasakė Buenos Airių arkivyskupas Jorge Bergoglio. Jam tereikėjo kelių minučių, kad radikaliai perorientuotų Katalikų Bažnyčią, tvirtina kardinolas Kupich, kuris asmeniškai nedalyvavo prieškonklavinėse kongregacijose, nes dar nebuvo kardinolas.

Remdamasis tekstu, kurį pasak kardinolo, pats popiežius perdavė buvusiam Havanos ganytojui Jaime Ortega, Argentinos Bažnyčios galva prieš išrinkimą Romos vyskupu prieškonklavinėje kongregacijoje kalbėjo:

„Apreiškime Jėzus sako, kad jis stovi prie durų ir beldžiasi. Turime mintyje tai, kad jis beldžiasi į duris iš lauko. Tačiau kardinolas Bergoglio pristatė šį vaizdą iš priešingos pusės prašydamas kardinolus, o netrukus ir visą Bažnyčią, kad atsižvelgtų į Jėzų, kai jis beldžiasi iš vidaus prašydamas, kad jį išleistume. Kai Bažnyčia pasilaiko Jėzų vien tik sau ir jo neišleidžia, Ji tada tampa „tikslu sau“ ir tuomet „suserga“. Kad šito būtų išvengta, pati Bažnyčia turi išeiti iš savęs į paribius ir tarnauti vargstantiesiems“.

Tai ir yra evangelizavimas. Tai misija, Jėzaus Kristaus pavesta Bažnyčiai, tęsia Čikagos kardinolas, pasak kurio būtent tada Bergoglio apibrėžė savo programą katalikų Bažnyčiai kaip karo lauko ligoninės sužeistiesiems. Šiuo stulbinančiu įvaizdžiu jis vėliau pasidalijo per pirmąjį interviu spaudai, suteiktą jėzuitų žurnalui, tuojau po išrinkimo popiežiumi.

Vadindamas Bažnyčią „karo lauko ligonine“, popiežius kviečia radikaliai permąstyti bažnytinį gyvenimą. Jis visiems mums meta iššūkį pirmumą suteikti sužeistiesiems. Tai reiškia kitų poreikius iškelti aukščiau savų. Bažnyčia kaip karo lauko ligoninė yra Bažnyčios kaip tikslo sau priešingybė. Tai vaizduotę provokuojantis išsireiškimas, verčiantis kartu permąstyti mūsų kaip Jėzaus Kristaus mokinių tapatybę, misiją ir gyvenimą.

Apibendrindamas popiežius Pranciškaus pasiūlytą įvaizdį, kardinolas Cupich tęsia, kad tai yra Kristaus kvietimas Bažnyčiai šiandien: kad būtų karo lauko ligonine vargstantiesiems, kad išeitų su gera naujiena, o nelauktų kol tie, kuriems jos reikia paprašys. Išeiti, keliauti iki pakraščių, kuriuose gyvena prispaustieji. Būti su sužeistaisiais kovos lauke. To laukia Viešpats. Tai radikalu. Gailestingumas visuomet toks yra. Popiežius Pranciškus, primindamas šią tiesą, mus sugražina prie krikščioniškų šaknų, padeda suprasti, kad tai iššūkis, lydėjęs Bažnyčia nuo pat pradžios.

Įvadą naujai knygai, kuri bus išleista vasario 15 dieną, parašė Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.