2017-12-31 15:00:00

Šventosios Šeimos sekmadienio vidudienis. Užuojauta Egiptui


Šventosios Šeimos sekmadienio Evangelija kalba apie kūdikio Jėzaus paaukojimą šventykloje. Jėzaus tėvai atneša kūdikį į šventyklą, tuo patvirtindami, kad vaikelis priklauso Dievui, o jie yra ne savininkai, bet jo globėjai ir sergėtojai, - komentuodamas šią sceną kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį.

Visi tėvai yra savo vaikų gyvenimo sergėtojai, o ne savininkai. Jie turi padėti jiems augti ir bręsti. Šis Marijos ir Juozapo gestas reiškia, kad tik Dievas yra žmonių – individų ir šeimų – Viešpats. Viską iš jo esame gavę. Kiekviena šeima turi pripažint tokią pirmenybę, augindami savo vaikus, ugdydami juos taip, kad jie būtų atviri Dievui, kuris yra gyvybės šaltinis.

Po kartu su Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidudienį buvusiais piligrimais sukalbėto „Viešpaties Angelo“, popiežius pasmerkė tragišką smurtą, kurio aukomis vėl tapo Egipto krikščionys.

„Esu artimas Egipto koptams ortodoksams, į kuriuos buvo pasikėsinta prieš dvi dienas, buvo užpulta bažnyčia ir parduotuvė Kairo priemiesčiuose. Viešpats tepriima žuvusiųjų sielas, tepagydo sužeistuosius, tepaguodžia šeimas ir visą bendruomenę, teatverčia smurtautojų širdis“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.