2017-12-29 15:51:00

Popiežius: Teologas mąsto ir dirba atsiklaupęs


Teologija svarbi ir reikalinga. Ne tik praeityje, bet ir šias laikais reikalingas teologų darbas, kuris gintų Evangelijos esmę nuo iškraipymų ir šališkų interpretacijų. Dar labiau teologija reikalinga tam, kad padėtų žmonėms sutikti Kristų, kad atsilieptų į žmonėms savaime būdingą tikėjimo pajautą, kuri turi tapti nuoširdžiu ir tvirtu, kartu su visa Bažnyčia išpažįstamu tikėjimu. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo penktadienį priimdamas daugiau kaip tris šimtus dvasininkų ir pasauliečių, priklausančių Italijos teologų asociacijai, mininčiai savo įsikūrimo penkiasdešimtąsias metines.

Tikrai ir nuoširdžiai tikėti įmanoma ir be akademinio teologinio išsilavinimo, sakė Pranciškus. Visi Dievo tautos nariai, net ir tie, kurie nėra apdovanoti ypatingais gabumais, turi tam tikrą tikėjimo pajautą. Tad ir teologija turi jausti gyvą Dievo tautos tikėjimą; Kiekvienas teologas turi jaustis jame panardintas, jo palaikomas ir skatinamas. Tačiau šią Dievo tautai savaime būdingą tikėjimo pajautą turi papildyti teologų darbas. Jis labai reikalingas ypač dabartiniais laikais, dabartinėje mūsų kultūroje, labai paveiktoje sparčios ir sudėtingos mokslo ir technologijų pažangos. Jei norime, kad Bažnyčios skelbiama Evangelija būtų girdima, kad pasiektų mūsų laikų žmones ir visas dabartinės kultūros plotmes, turime naujai permąstyti didžiąsias krikščionių tikėjimo temas pakitusios kultūros kontekste. Dėl to teologija neturi būti suvokiama kaip uždara asmeninių studijų sritis, bet kaip bendros pastangos asmenų, priklausančių plačiai ir atvirai teologų bendruomenei, tarpusavy sujungtai solidarumo ir tikros draugystės ryšiais.

Baigdamas savo kalbą, pakėlęs akis nuo teksto, popiežius spontaniškai pridūrė keletą minčių: „Teologas tai tas, kuris studijuoja, mąsto, svarsto... ir tai daro atsiklaupęs. Teologija įmanoma tik ant kelių, kaip Didžiųjų Bažnyčios Tėvų laikais. Didieji Tėvai mąstė, meldėsi, adoravo, šlovino... Tokia teologija yra galinga. Ji yra visos krikščionių teologijos pažangos pagrindas. Taip pat reikia pridurti ir kitą jau minėtą dalyką, - sakė popiežius. Teologija turi būti plėtojama Bažnyčioje, šventoje Dievo tautoje, kuri – atlieskite, kad pavartosiu neteologinį terminą – turi tikėjimo „uoslę“. 
All the contents on this site are copyrighted ©.