2017-12-29 10:55:00

Popiežiaus sveikinimas Bazelyje susirinkusiam jaunimui


Popiežius Pranciškus pasveikino šiomis dienomis Bazelyje susirinkusį jaunimą, dalyvaujantį jau keturiasdešimtą kartą Taizé bendruomenės surengtame naujametiniame susitikime. Sveikinimą popiežiaus Pranciškaus vardu pasiuntė jo Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.

Susitinkate Bazelyje, mieste, esančiame tarp Šveicarijos, Prancūzijos ir Vokietijos, tautų ir kultūrų kryžkelėje. Atvykti į šį susitikimą jus paskatino troškimas kartu ieškoti džiaugsmo šaltinių. „Ieškoti džiaugsmo šaltinių“ – tokia yra šio susitikimo tema, kuri šiomis dienomis lydės jūsų apmąstymus ir švies jūsų maldai.

Perduodamas Bazelio susitikimo dalyviams popiežiaus Pranciškaus sveikinimus, kardinolas Parolinas primena kaip apie krikščionišką džiaugsmą popiežius kalba savo apaštališkajame paraginime Evangelii gaudium: „Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų. Tie, kurie leidžiasi būti jo išgelbėjami, yra išlaisvinami iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės. Džiaugsmas visada gimsta ir atgimsta su Jėzumi Kristumi“ (EG 1). Popiežius jus ragina, - rašo kardinolas, - kad leistume šiam džiaugsmui, gimstančiam iš bičiulystės su Jėzumi, apsigyventi jumyse, džiaugsmui, kuris neleidžia niekada atsiriboti nuo nei nuo pasaulio, nei nuo kenčiančių žmonių.

Į Bazelį pasiųstame laiške taip pat atkreiptas dėmesys į tai, jog šis ekumeninis jaunimo susitikimas vyksta minint Reformacijos pradžios 500 metų sukaktį. Popiežius meldžia Šventąją Dvasią, kad padėtų protestantų, katalikų ir ortodoksų jaunimui vienus kitiems praturtinti savo tradicijų dovanomis, džiaugtis, kad visi krikščionys yra Kristaus mokiniai, kartu liudyti tai kas vienija ir kas padeda gydyti nesantaikos žaizdas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.