2017-12-28 17:15:00

Popiežiaus darbotvarkė sausio mėnesį. Kelionė į Čilę ir Peru


Pirmąjį naujų metų mėnesį popiežiaus Pranciškaus laukia gana intensyvi veiklos programa: prie kasmet sausį vykstančių tradicinių naujametinių susitikimų prisidės kelionė į dvi Lotynų Amerikos šalis – Čilę ir Peru.

Sausio 1 Šventasis Tėvas vadovaus Marijos Dievo Gimdytojos iškilmės Mišioms ir šventadienio vidudienio maldai. Šią dieną bus taip pat minima, lygiai prieš 50 metų palaimintojo popiežiaus Pauliaus VI pirmą kartą paminėta, Pasaulinė taikos diena. Šiemet jos tema: „Migrantai ir pabėgėliai – taikos ieškantys vyrai ir moterys“. Sausio 3 pirmą kartą naujais metais popiežius priims maldininkus bendrojoje audiencijoje. Sausio 6 aukos Viešpaties Apsireiškimo – Trijų Karalių – iškilmės Mišias. Sausio 7 – Kristaus Krikšto sekmadienį – popiežius aukos Mišias Siksto koplyčioje ir krikštys kūdikius, Vatikano darbuotojų vaikus.

Sausio 8 numatyta tradicinė naujametinė popiežiaus audiencija prie Šventojo Sosto akredituotam diplomatiniam korpusui. Šią proga susirenka ne tik Romoje savo ambasadas turinčių šalių atstovai, bet visas korpusas – taip pat ir tie, kurie, atstovaudami savo šalims prie Šventojo Sosto, reziduoja kitose sostinėse.

Sekmadienį, sausio 14, popiežius aukos Mišias tą dieną minimos Tarptautinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Sausio 15-22 popiežius lankysis Pietų Amerikoje – Čilėje ir Peru. Grįžęs iš kelionės, sausio 25 vadovaus Maldos savaitę už krikščionių vienybę užbaigiantiems Šv. Pauliaus atsivertimo šventės antriesiems mišparams, kurie, kaip kasmet, vyks Apaštalui dedikuotoje Romos bazilikoje.

Pirmoji 2018 m. popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė

Išskirdęs iš Romos sausio 15 rytą, Čilės sostinę Santjagą popiežiaus lėktuvas pasieks jau vakare, tad pirmas oficialus programos įvykis – prezidentūroje vyksiantis susitikimas su valstybės vadovais – įvyks sausio 16 rytą. Priešpiet Pranciškus aukos Mišias viename sostinės parkų, po pietų numatytas trumpas apsilankymas moterų kalėjime, taip pat susitikimai su Čilės kunigais ir pašvęstaisiais bei su vyskupais, vakare taip pat privatus vizitas jėzuitui šv. Albertui Hurtado dedikuotoje šventovėje ir susitikimas su jėzuitų bendruomene. Sausio 17 popiežius aplankys Čilės pietuose esantį Temuko miestą ir aukos Mišias. Grįžęs į Santjagą, Maipu Marijos šventovėje, mieto pakrašty, susitiks su Čilės jaunimu ir vakare taip pat aplankys Čilės Katalikų universitetą. Sausio 18 popiežius lankys Čilės šiaurėje esantį Iquique miestą. Pagrindinis įvykis bus Eucharistija, švenčiama kartu su vietine tikinčiųjų bendruomene. Į sostinę popiežiaus jau negrįš, bet iš šio miesto išvyks į Peru sostinę Limą.

Taip pat ir Limoje pirmasis oficialus susitikimas įvyks ne atvykus oro uoste, bet rytojaus dieną prezidentūroje. Tą pačią dieną, penktadienį, sausio 19, popiežius aplankys Puerto Maldonaldo miestą šalies rytuose, susitiks su vietine katalikų bendruomene ir Amazonijos indėnų atstovais. Vakare grįžęs į Limą popiežius susitiks su Peru jėzuitais. Šeštadienį, sausio 20 rytą atvykęs į Truchiljo uostamiestį, prie Ramiojo vandenyno, popiežius aukos Mišias miesto aikštėje, po pietų vietinėje kunigų seminarijoje susitiks su klierikais, kunigais ir pašvęstaisiais. Paskutinę vizito dieną, sekmadienį, sausio 21 praleis sostinėje Limoje. Pirmiausia kartu su kontempliatyvaus gyvenimo seserimis vienuolėmis kalbės Valandų liturgijos dieninę, katedroje susitiks su Peru vyskupais, vidudienį su žmonėmis, susirinkusiais į katedros aikštę, kalbės „Viešpaties Angelo“ maldą. Po pietų karinių oro pajėgų bazės teritorijoje popiežius aukos Mišias, po kurių, po trumpo atsisveikinimo Limos oro uoste, išvyks į Romą. Vatikaną popiežius pasieks kitą dieną – sausio 22 po pietų.

Būsimosios popiežiaus kelionės į Lotynų Ameriką programoje bus iškeltas dviejų lankomų šalių ribas peržengiantis, visam žemynui – valstybėmis ir jų visuomenėms, taip pat katalikų bendruomenėms -  aktualus Amazonijos indėnų teisių ir gyvenimo sąlygų klausimas. Indėnams bus skirtas vienas iš popiežiaus vizito Peru programos įvykių. Puerto Maldonaldo mieste Pranciškus pasimatys ne tik su šios šalies, bet taip pat kitų šalių autochtonų genčių atstovais. Susitikimas su trimis su puse tūkstančio Amazonijos indėnų vyks Puerto Maldonaldo sporto ir pramogų arenoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.