2017-12-28 17:03:00

Kas yra Kalėdų oktava?


Dvi didžiausios krikščionių šventės – Viešpaties prisikėlimas, Velykos ir Gimimas, Kalėdos  - švenčiamos aštuonias dienas, tai yra oktavą. Pirmiausiai krikščionių tradicijoje, jau trečiajame amžiuje, atsirado Velykų oktava, prasidedanti Viešpaties Prisikėlimo budėjimo naktį ir užsibaigianti Atvelykiu, tai yra antruoju Velykų sekmadieniu. Kalėdų oktava žinoma nuo ketvirtojo amžiaus. Ji prasideda pirmosiomis Kalėdų Mišiomis ir baigiasi sausio 1 švenčiama Marijos Dievo Gimdytojos iškilme. Bažnyčios istorijoje būta ir kitų oktavų, po aštuonias dienas švęstos ir kitos šventės, tačiau ilgainiui jos nunyko, o po Vatikano II Susirinkimo reformų paliktos tik dvi oktavos – Velykų ir Kalėdų.

Po iškilmingai paminėto Kristaus gimimo, antroji Kalėdų oktavos diena, gruodžio 26, skiriama pirmajam kankiniui šv. Steponui; trečioji gruodžio 27 – evangelistui ir apaštalui šv. Jonui. Ketvirtąją Kalėdų oktavos dieną, gruodžio 28, minimi Erodo nužudyti Betliejaus kūdikiai, Nekaltieji vaikeliai; penktąją oktavos dieną, gruodžio 29, minimas kankinys šv. Tomas Becketas. Septintąją oktavos dieną, gruodžio 31-ąją, minimas popiežius Silvestras I. Kalėdų oktavos sekmadienį minima Šventosios Šeimos šventė. Tačiau tuo atveju kai gruodžio 25 ir sausio 1 yra sekmadienis, vadinasi – Kalėdų oktavoje nėra kito sekmadienio, tuomet Šventosios Šeimos šventė minima šeštą oktavos dieną, gruodžio 30. Galiausiai, kaip sakyta, Kalėdų oktavą užbaigia ir vainikuoja naujuosius metus pradedanti Švč. M. Marijos – Dievo Gimdytojos iškilmė.

Šventosios Šeimos šventė, nors giliai įaugusi į Kalėdų oktavos tradiciją, yra palyginti nesena. Ji buvo įvesta aštuonioliktajame amžiuje kaip atsakas į septynioliktajame amžiuje daugelyje Europos šalių vykusias katalikų ir protestantų kovas, vadinamąjį Trisdešimties metų karą, jo paliktą demoralizaciją. Oficialia ir privaloma Šventosios Šeimos šventė tapo devynioliktojo amžiaus pabaigoje. Ją minėti visoje Bažnyčioje įsakė popiežius Leonas XIII, o jo sprendimą iškilmingai patvirtino popiežius Benediktas XV.

Pasibaigus Kalėdų oktavai dar kurį laiką trunka Kalėdų liturginis laikotarpis. Jis baigiasi sekmadienį po Viešpaties Apsireiškimo – Trijų Karalių iškilmės švenčiamu Kristaus krikštu. Krikšto švente minime jau savo viešąją misiją pradedančio Jėzaus krikštą Jordano upėje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.