2017-12-25 10:28:00

Urbi et orbi-budskapet: Se Jesusbarnet i världens utsatta barn


Påven Franciskus läste upp sitt julbudskap till Rom och hela världen, Urbi et orbi, för ett folkhav av troende denna soliga juldag på Petersplatsen. Här följer hela budskapet på svenska:

Kära bröder och systrar, God jul!

I Betlehem föddes Jesus av Jungfru Maria. Han föddes inte av mänsklig vilja, utan som kärleksgåva från Gud Fader, som så älskade ”världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv” (Joh 3:16).

Denna händelse förnyas idag i kyrkan, som är pilgrim genom tiderna. Det kristna folkets återfår Guds mysterium genom julens liturgi: Han kommer, antar vårt dödliga kött och gör sig liten och fattig för att rädda oss. Och detta fyller oss med starka känslor, för att vår Faders ömhet är så stor.   

Dem första som såg Frälsarens ödmjuka härlighet, efter Maria och Josef, var Betlehems herdar. De kände igen tecknet som änglarna hade förkunnat och tillbad barnet. Dessa ödmjuka, men vaksamma män är ett exempel för de troende i alla tider som inför Jesu mysterium inte blir chockade av hans fattigdom utan som Maria, litar på Guds ord och ser hans härlighet med enkel blick.  

Inför mysteriet att Ordet blev kött har kristna överallt bekänt med evangelisten Johannes ord: ”vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning” (1:14).

Idag, medan det blåser krigsvindar över världen och en vid det här laget föråldrad utvecklingsmodell fortsätter att skapa en mänsklig, social och miljömässig försämring, påminner julen oss om tecknet som barnet ger och om att känna igen det i barnen och särskilt i dem som liksom Jesus inte får plats ”inne i härbärget” (Luk 2:7).

Vi ser Jesus i Mellanösterns barn, som fortsätter att lida av de förvärrade spänningarna mellan israeler och palestinier. På denna festdag ber vi till Herren om fred i Jerusalem och hela det Heliga Landet. Vi ber för att viljan att återuppta en dialog mellan parterna segrar och att man slutgiltigt kan nå en förhandlingslösning, som möjliggör en fredlig samexistens mellan de två staterna inom internationellt överenskomna och erkända gränser. Må Herren också stödja dem inom det Internationella samfundet som leds av den goda viljan att hjälpa detta medfarna land att trots svåra hinder finna den harmoni, rättvisa och säkerhet som vi länge har väntat på.   

Vi ser Jesus i de syriska barnen, som fortfarande är märkta av kriget som har blodat ner landet under dessa år. Må det älskade Syrien äntligen återfinna respekten för varje persons värdighet genom ett gemensamt åtagande, oavsett etnisk och religiös tillhörighet, att återuppbygga den sociala strukturen. Vi ser Jesus i barnen i Irak, som fortfarande är skadat och uppdelat av fientligheter som har pågått de senaste femton åren och i barnen i Jemen, där det pågår en till stor del bortglömd konflikt med allvarliga humanitära följder för befolkningen, som lider av hunger och sjukdomsspridning.

Vi ser Jesus i Afrikas barn, särskilt dem som lider i Sydsudan, Somalia, Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken och Nigeria.

Vi ser Jesus i barnen i hela världen, där fred och säkerhet hotas av faror som spänningar och nya konflikter. Vi ber för att man på den koreanska halvön ska övervinna konflikter och bygga upp ett ömsesidigt förtroende för hela världens bästa. Vi anförtror Venezuela till Jesusbarnet, för att landet ska återuppta en lugn relation mellan de olika sociala sidorna för hela det älskade venezuelanska folkets bästa. Vi ser Jesus i barnen som tillsammans med sina familjer lider av våldet i Ukraina och dess allvarliga humanitära konsekvenser och vi ber för att Herren ska ge detta kära land fred så snart som möjligt.

Vi ser Jesus i barnen vars föräldrar inte har arbete och kämpar för att ge barnen en säker och lugn framtid. Och i dem som har fråntagits sin barndom och tvingats att arbeta sedan de var små eller värvats som soldater av hänsynslösa legosoldater.   

Vi ser Jesus i de många barn som har tvingats att lämna sina länder och resa ensamma under omänskliga förhållanden och blivit enkelt byte för människohandlarna. Genom deras ögon ser vi dramat för många migranter som ibland slutar i tragedi. Jag ser Jesus i barnen som jag mötte under min senaste resa i Myanmar och Bangladesh och jag vädjar till det Internationella samfundet om att inte sluta att engagera sig för att minoriteterna i regionen får ett tillräckligt skydd. Jesus känner väl till smärtan över att inte bli emottagen och besväret att inte ha någonstans att vila sig på. Må vårt hjärta inte vara stängt som det var i Betlehems hem.

Kära bröder och systrar!

Jultecknet visas också för oss: ”ett nyfött barn som är lindat...” (Luk 2:12). Som Jungfru Maria och helige Josef och som herdarna i Betlehem tar vi emot kärleken från Gud som blev människa för oss i Jesusbarnet och engagerar oss genom hans nåd, att göra vår värld mänskligare och värdigare för dagens och morgondagens barn.

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.