2017-12-23 16:33:00

Saleziečiai ir toliau dirbs Vatikano leidykloje ir spaustuvėje


Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriatas ir Saleziečių kongregacija pasirašė sutartį, pagal kurią šiai kongregacijai priklausantys kunigai ir broliai ir toliau dirbs Vatikano leidykloje ir spaustuvėje.

Komunikacijos sekretoriatas, 2015 m. birželio 28 d. popiežiaus Pranciškaus įkurta Šventojo Sosto dikasterija, sujungė į viena devynias anksčiau savarankiškai veikusiais Šventajam Sostui pavaldžias komunikacijos ir leidybos institucijas: Popiežiškąją visuomenės komunikavimo priemonių tarybą, Šventojo Sosto Spaudos salę, Vatikano interneto tarnybą, Vatikano radiją, Vatikano televizijos centrą, dienraštį „L‘Osservatore Romano“, spaustuvę, leidyklą ir fotografijos tarnybą.

Anksčiau savarankiškai veikusioms leidyklai ir spaustuvei nuo pat jų įkūrimo vadovavo saleziečiai. Spaustuvė Vatikane buvo įkurta devynioliktojo amžiaus pabaigoje. Ji buvo padidinta ir modernizuota kai teko dideliais tiražais spausdinti 1917 m. paskelbtą popiežiaus Benedikto XV Kanonų teisės kodeksą. 1926 m. popiežiaus Pijaus XI sprendimu ji buvo perorganizuota į dvi dalis – spaustuvę ir leidyklą. Per daugiau kaip šimtą spaustuvės ir leidyklos veiklos metų, beveik visą laiką joms vadovavo saleziečiai. Nuo 1963 iki 1965 m. Vatikano spaustuvės direktorius buvo lietuvis salezietis kun. Juozas Zeliauskas.

Saleziečiai ir toliau dirbs į Komunikacijos sekretoriatą integruotose leidykloje ir spaustuvėje, tačiau formalus santykis tarp Sekretoriato ir saleziečių kongregacijos nuo dabar bus fiksuojamas dvišale sutartimi, kuri bus atnaujinama kas treji metai. Penktadienį sutartį pasirašė Komunikacijos sekretoriato prefektas mons. Dario Edoardo Viganò ir Saleziečių kongregacijos generalinis vyresnysis Angel Fernandez Artime.

Panašia sutartimi, pasirašyta šių metų rugsėjo mėnesį, buvo apibrėžti ir Komunikacijos sekretoriato santykiai su Jėzaus draugija, kurios nariai dirba į Sekretoriatą įjungtame buvusiame Vatikano radijuje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.