2017-12-21 16:10:00

Popiežius: Kalėdos tebūna gerumas širdyje, šeimoje ir sąžinėje


Popiežius Pranciškus Kalėdų proga pasveikino Vatikane ir Apaštalų Sosto žinybose dirbančius asmenis ir jų šeimų narius. Audiencija ketvirtadienio priešpietį surengta didžiojoje Pauliaus VI audiencijų salėje. Popiežius keliems tūkstančiams Vatikano darbuotųjų ir jų artimiesiems, taip pat į audienciją kartu atėjusiems vaikams bei neįgaliems šeimų nariams, linkėjo palaimingų Kalėdų švenčių.

Kalbėdamas be teksto popiežius dėkojo visiems už darbą, užtikrinantį Vatikano ir visos Šventojo Sosto struktūros veikimą. Popiežius sakė, jog Vatikano valstybė netoleruos juodo darbo arba sutarčių nepaisymo, nes tai nesuderinama su Bažnyčios socialine doktrina. Nedarbo ir laikino samdymo problemos yra bendros visiems kraštams, tapo globalinėmis, tačiau niekuomet neturėtų būti žeidžiamas žmogaus asmens orumas. Tai galioja ir Vatikanui. Uždirbta ir į namus parnešta duona suteikia orumą, priminė popiežius.

Šventasis Tėvas drauge paprašė Vatikane dirbančiųjų saugoti šeimos gyvenimą, ragino tėvus vengti barnių, nežeisti barniais vaikų. Žinau, sakė Šventasis Tėvas, kad jūsų tarpe yra išsiskyrusių šeimų, šeimos problemas patiriančiuosius ragino ieškoti sielovadinės paramos. Ieškokite paramos, kol nevėlu. Santuoką gali ištikti įvairūs sunkumai. Saugokite šeimą, o jei jau vėlu ją gelbėti, darykite taip, kad nenukentėtų vaikai,  nes kai tėvai pykstasi, vaikai kenčia. Šeima yra didžiulis turtas, nes Dievas mus sukūrė kaip šeimą. Dievo paveikslas yra šeima, vyras ir moteris, jų vaisingumas. Būkite vaisingi ir dauginkitės, sakė popiežius Pranciškus.

Nebūkite apkalbų teroristais. Apkalbos padaro daug žalos, pasiruoškite Kalėdų džiaugsmą priimti nuoširdžia atgaila ir išpažintimi, sakė popiežius Pranciškus, prisipažindamas, kad jis pats prieš porą dienų atliko prieššventinę išpažintį ir kad jam tai buvo didžiai naudinga. Visi esame nusidėjėliai.  

Linksmų Kalėdų!  - prieš suteikdamas palaiminimą sakė popiežius. Kalėdos tebūna gerumas širdyje, šeimoje ir sąžinėje. Nebijokite prašyti atleidimo jei jūsų sąžinė priekaištauja.

Saugokime darbą, kad jis būtų teisingas, saugokime šeimas, saugokime liežuvius ir atleiskite už mūsų netinkamą pavyzdį; gerai apvalykime širdį, kad šios Kalėdos būtų taikios ir laimingos. Prieš palaiminimą popiežiaus paraginti audiencijos dalyviai kartu su juo sukalbėjo „Sveika, Marija!“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.