2017-12-21 16:19:00

Popiežius, Amazonija ir "Nihii Eupa Francisco"


Amavakų genties atstovai suteikė popiežiaus Pranciškaus vardą Amazonijos giriai Peru rytuose: „Nihii Eupa Francisco“ (Popiežiaus Pranciškaus giria), praneša Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano”. Pasak dienraščio, indėnai amavakai suteikė popiežiaus vardą 1800 hektarų miškui norėdami atsidėkoti už popiežiaus Pranciškaus pastangas apsaugoti aplinką nuo pavojų, susijusių su klimato kaita. Giria yra Peru valstybės pietryčių Madre de Dios departamente, kuris rytuose siekia Bolivijos, o šiaurėje Brazilijos sienas.

Popiežius Pranciškus po kelių savaičių planuoja lankytis Madre de Dios regiono sostinėje Puerto Maldonado. Popiežiaus kelionė į Perų, taip pat į Čilę, prasidės sausio 15 ir tęsis aštuonias dienas iki sausio 22 dienos. Amavakų indėnų atstovai tikisi galėsiantys sutikti popiežių sausio 19 dieną Puerto Maldonade. Jie žada jam įteikti dokumentą, liudijantį apie jo vardo suteikimą giriai. Negausi amavakų indėnų gentis, ją sudaro apie 180 žmonių, šiuo gestu siekia paliudyti savo įsipareigojimą saugoti ir prižiūrėti Amazonijos girių gamtą savo gimtinėje Peru.

Popiežius Pranciškus neseniai sušaukė ypatingąją Vyskupų sinodo asamblėją Pan-Amazonijos regionui. Spalio mėnesį pranešdamas apie 2019 metais rengiamą Sinodo asamblėją, popiežius sakė, kad Sinodo asamblėjos Amazonijos regiono klausimais paprašė kai kurios Lotynų Amerikos kraštų Vyskupų konferencijos, kaip ir vyskupai bei tikintieji iš kitų pasaulio kraštų.

Amazonijos regionas yra „tarptautinis“. Jį sudaro Amazonės upės baseinas, kurio didžioji dalis yra Brazilijoje, kitos dalys – Peru, Bolivijoje, Ekvadore, Gvianoje, Kolumbijoje, Prancūzų Gvianoje, Suriname ir Venesueloje.

Pagrindinis Sinodo asamblėjos tikslas bus ieškoti naujų autochtonų gyventojų evangelizavimo kelių. Jie dažnai užmirštami ir neturi ramios ateities perspektyvų. Viena to priežasčių yra Amazonijos miškų, visai planetai labai svarbių plaučių, krizė, pasakė popiežius Pranciškus šių metų spalio mėnesį Vatikane vykusios kanonizacijos iškilmės metu. Popiežius prašė naujus šventuosius užtarti šį būsimą Bažnyčios gyvenimo įvykį, kad gerbdamos kūrinijos grožį, visos žemės tautos šlovintų Dievą, visatos Viešpatį ir kad Jo apšviestos eitų teisingumo ir taikos keliais.

Ypatingosios Sinodo asamblėjos paprastai liečia kurio nors žemyno, regiono arba krašto situaciją. Į ypatingąsias asamblėjas popiežius kviečia ypač to regiono ar krašto vyskupus ir ekspertus. Paskutinioji ypatingoji Sinodo asamblėja 2010 metais buvo skirta Artimųjų Rytų regionui. Vyskupų sinodas, žvelgdamas į trečiojo krikščionybės tūkstantmečio uždavinius visame pasaulyje, surengė po vieną kiekvienam žemynui skirtą ypatingąją asamblėją: Afrikai, Azijai, Europai, Okeanijai ir Amerikai. Kai kuriuose žemynuose vykusios permainos paskatino popiežius surengti naujas ypatingas asamblėjas Europai ir Afrikai.

Be ypatingųjų asamblėjų, Sinodo generalinės asamblėjos būna eilinės arba neeilinės. Neeilinė generalinė asamblėja šeimos klausimais 2014 metais buvo pasirengimas eiliniai generalinei asamblėjai šeimos klausimais 2015 metais. Taip pat būsima generalinė asamblėja jaunimo tema 2018 metais bus eilinė, penkioliktoji. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.