2017-12-21 12:30:00

Popiežiaus homilija. Džiaugsmas krikščionio veide


Krikščionis negali būti pesimistas. Jo veide turi būti džiaugsmas. Visi turi matyti, kad jis išgelbėtas, išganytas žmogus. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Apie džiaugsmą kalbėjo šios dienos pirmasis skaitinys iš Giesmių giesmės; džiaugsmo kupinus žodžius girdime ir Evangelijoje iš Elzbietos lūpų, sveikinančios ją aplankiusią Jėzaus besilaukiančią Mariją. Visa trečiosios Advento savaitės ketvirtadienio liturgija skelbia: džiaukis, tespindi džiaugsmas tavo veide, nes pats tave ateina Viešpats. Būkime džiugūs krikščionys, viską darykime taip, kad iš mūsų elgesio būtų matoma, jog mes esame išganyti žmonės, kad Viešpats mums viską atleido.

Išganyto žmogaus veidas spindi džiaugsmu

Vienas filosofas kritikavo krikščionis – neatsimenu ar jis buvo ateistas, ar agnostikas – bet kritikuodamas krikščionis jis sakė: „Šitie – tai yra krikščionys – sako, kad jie turi Išganytoją; tačiau aš jais patikėsiu, aš įtikėsiu jų Išganytoją tik tuomet, kai pamatysiu, kad jų veidai yra kaip išganytų, išgelbėtų žmonių, kai matysiu, kad jie džiaugiasi kaip išganyti“. Tačiau jei tavo veidas toks, tarsi dalyvautum laidotuvėse, kaip gi aš galiu tikėti, kad tu esi išganytas, kad visos tavo nuodėmės atleistos? Tokia yra svarbiausia šios dienos liturgijos žinia: tau buvo atliesta, mums visiems buvo atliesta“.

Šventosios Dvasios vėjas pučia į bures

„Pesimizmas nesiderinamas su krikščionišku gyvenimu. Jo priežastis yra nežinojimas, kad mums buvo atleista, ji auga iš šaknies, kuri niekada nepatyrė Dievo gerumo. Šios dienos Evangelija mums sako iš kur kyla džiaugsmas: Marija skubiai iškeliavo. Džiaugsmas ją skatina skubėti, nes Šventosios Dvasios malonė nemėgsta lėtumo, nežino kas yra lėtumas. Šventoji Dvasia visada skubina, neleidžia sustoti: visada varo pirmyn, kaip vėjas pučiantis į bures“.

Elkimės kaip išganyti žmonės

Bažnyčia mus skelbia šį džiaugsmą: būkime džiugūs krikščionys, viską darykime taip, kad iš mūsų elgesio būtų matoma, jog mes esame išganyti žmonės, kad Viešpats mums viską atleido, kad jei ir vėl paslysime, Viešpats vėl mums atleis, nes jis yra atlaidumo Dievas, jis yra su mumis ir niekada mūsų neišleis iš savo glėbio. Tokia yra šios dienos žinia: „kelkis!“. Tas „kelkis!“, kurį Jėzus taria sergantiesiems: „Kelkis ir eik; skelbk savo džiaugsmą; skelbk iš visos širdies“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.