2017-12-20 15:29:00

Mirė kardinolas Bernard Law


Amerikietis kardinolas ir buvęs Bostono arkivyskupas mirė trečiadienio rytą Romoje po ilgos ligos, būdamas aštuoniasdešimt šešerių metų. Kardinolas 2002 metais turėjo atsisakyti vadovavimo Bostono arkivyskupijai jį apkaltinus vaikų prievartavimu kaltinamų kunigų dengimu. Popiežius Jonas Paulius II tuomet 2004 metais kardinolą paskyrė Marijos Didžiosios bazilikos arkikunigu.

Bernard Law gimė Meksikoje 1931 metais JAV karininko šeimoje, studijavo Harvarde ir buvo įšventintas kunigu 1961 metais. Popiežius Paulius VI jį paskyrė Springfield vyskupu 1973 metais, buvo perkeltas į Bostoną 1984, o dar po metų popiežiaus priimtas į Kardinolų kolegiją. Kardinolo ypatingas pastoracinis rūpestis Bostone buvo ekumeniniams ryšiams ir santykiams su žydais.

Karštai meldžiuosi, kad mano pasitraukimas iš pareigų padėtų Bostono arkivyskupijai patirti pagijimą, susitaikymą ir vienybę, kurių jai taip labai reikia, atsisveikindamas su buvusia vyskupija pareiškė kardinolas Law. Atsiprašau visų, kurie kentėjo dėl mano trūkumų ir prašau atleidimo. Kilus skandalui Bostone kardinolas ryžosi trauktis iš ganytojo pareigų, ne kartą kreipėsi į popiežių, tačiau jis ne iš karto patenkino prašymą. Po pusės metų Masačusetso prokuratūra atsisakė ketinimo kelti bylą kardinolui.

Kardinolo Bernardo Law įpėdinis Bostone, kardinolas Sean O’Malley, yra vienas iš pagrindinių popiežiaus Pranciškaus patarėjų, vadovauja Šventojo Sosto nepilnamečių apsaugos popiežiškajai komisijai.

Kardinolas Bernard Law, Marijos Didžiosios bazilikos arkikunigas emeritas ir Bostono arkivyskupas emeritas bus palaidotas Romoje, Marijos Didžiosios bazilikos kriptoje. Laidotuvių Mišios vyks Vatikano bazilikoje ketvirtadienio popietę. Apeigoms vadovaus Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano. Po Mišių, popiežius Pranciškus palaimins velionio karstą.

Mirus kardinolui Law, popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą Kardinolų kolegijai. Kreipdamasis į Kardinolų kolegijos dekaną Sodano Šventasis Tėvas meldė, kad gailestingas Dievas priimtų kardinolą Law į amžinąją ramybę, pavedė jį Marijos, Salus Populi Romani, užtarimui ir visiems gedintiems užtikrino savo palaiminimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.