2017-12-19 16:44:00

Devyniolika būsimų palaimintųjų, dauguma ispanai kankiniai


Popiežius Pranciškus pirmadienį audiencijoje Šventųjų Skelbimo kongregacijos prefektui kardinolui Angelo Amato įgaliojo jo vadovaujamą kongregaciją paskelbti naujus dekretus dėl stebuklų, kankinystės ir herojiškų dorybių.

Trys dekretai dėl stebuklų liečia tris garbinguosius Dievo tarnus iš Prancūzijos, Ispanijos ir Venesuelos: diecezijos kunigą iš Marselio, Joną Krikštytoją Fouque (1851-1926), Jėzaus Draugijos kunigą, t. Tiburcijų Arnaiz Munoz (1865-1926) ir kongregacijos steigėją s. Marija Carmen Rendiles Martinez (1903-1977).

Vienas dekretas dėl šešiolikos Dievo tarnų kankinystės: kun. Teodoro Illera Del Olmo, nužudyto su penkiolika bendražygių per religinius persekiojimus Ispanijoje praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje.

Trys kandidatai į šventuosius, pripažinus įvykusius stebuklus, ir šešiolika kankinių bus paskelbti Bažnyčios palaimintaisiais.

Kiti dekretai yra dėl aštuonių Dievo tarnų herojiškų dorybių, keturių moterų ir keturių vyrų, įskaitant lenko kardinolo Stepono Wyszynskio, buvusio Gniezno ir Varšuvos arkivyskupo, Bažnyčios Lenkijoje primo, kuris gimė 1901 metais Zuzeloje, Mazovijos Vaivadijoje, ir mirė 1981 metais Varšuvoje.

Kitas Dievo tarnas, kuriam kaip kardinolui Višinskiui suteiktas Garbingojo Dievo tarno vardas, yra Rezurekcionistų konregacijos buvęs vyresnysis Paulius Smolikowskis, gimęs 1849 metais Tverėje, Rusijoje, ir miręs 1926 metais Krokuvoje.

Kiti du Dievo tarnai, kurių atžvilgiu pripažintos herojiškos dorybės, yra ispanas jėzuitas, XVI amžiuje gyvenęs ir Peru miręs t. Alfonas Barzana (1530-1597) ir dvidešimtojo amžiaus pradžioje Airijoje gimęs Švč. Kryžiaus kongregacijos kun. Patricijus Peyton (1909-1992), kuris mirė amžiaus pabaigoje JAV-ose.

Keturios moterys - Garbingosios Dievo tarnaitės - yra ispanė, Augustinių kongregacijos steigėja s. Šv. Juozapo Marija Ona (1568-1638);

Portugalė, Fatimos Dievo Motinos tarnaičių kongregacijos steigėja Luisa Maria Langstroth Figuera De Sousa Vadre Santa Marta Mesquita e Melo (1877-1973);

Ir dvi italės, Šv. Onos dukterų kongregacijos vienuolė s. Išganytojo Ona (1842-1885) ir pasaulietė Marija Antanė Sama (1875-1953). (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.