2017-12-18 10:52:00

Popiežius sekmadienio vidudienį. Džiaukimės, melskimės, dėkokime


Trečiasis Advento sekmadienis vadinamas „Džiaugsmo sekmadieniu“. Šv. Paulius šios dienos antrajame skaitinyje ragina: „visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite“. Šie trys raginimas, šios trys laikysenos turi lydėti visą krikščionio gyvenimą. Tai ypatingai aktualu dabartiniu Advento metu, kai ruošiamės pasitikti į pasaulį ateinantį įsikūnijusį Dievą. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo sekmadienio vidudienį į Šv. Petro aikštę susirinkusiems piligrimams.

Pirmoji laikysena – nuolatinis džiaugsmas. Visuomet džiaukitės, sako šv. Paulius. Turime neprarasti džiugios ramybės net ir tuomet kai ne viskas sekasi, kai gyvenimas klostosi ne taip kai mes norime. Nė vienas negalime išvengti baimės, sunkumų, taip pat kančios, kartai jaučiamės tarsi keliautume per nesvetingą išdegintą dykumą, panašią į tą, apie kurią kalbama šios dienos Evangelijoje. Tačiau Jonas Krikštytojas sako, kad mūsų džiaugsmas turi labai tvirtą pagrindą, kad ir dykumoje tarp mūsų yra tas, kuris ateina po Jono. Tai Jėzus, Tėvo siųstas Sūnus, kuris, kaip sako pranašas Izaijas, atėjęs skelbs gerąją naujieną vargdieniams, guos prislėgtuosius, vaduos belaisvius, skelbs Viešpaties malonės metus. Išganytojo misija – išvaduoti pasaulį iš nuodėmės ir visų jos sukeliamų asmeninės ir socialinės vergystės formų. Jis atėjo į pasalį, kad sugrąžintų žmonėms Dievo vaikų laisvę ir orumą. Jis ne tik skelbia džiaugsmą,  bet jį mums dovanoja.

Kita laikysena laukiant ateinančio Mesijo – ištverminga malda, sakė Pranciškus. Be paliovos melskitės, ragina šv. Paulius. Maldos dėka mes palaikome pastovų ryšį su Dievu, tikrojo džiaugsmo versme. Juo labiau mes susiję su Kristumi, juo labiau esame prie jo prisirišę, tuo daugiau džiugios ramybės mūsų viduje, net jei išorėje mus supa įvairūs kontrastai. Krikščionis, tai yra Jėzų sutikęs žmogus, negali būti nelaimų pranašas, bet turi būti džiaugsmo liudytojas ir skelbėjas; turi dalintis džiaugsmu su kitais, turi padėti, kad ir kitų neslėgtų kasdieninės gyvenimo kelionės vargai.

Trečiasis krikščionio gyvenimo, o ypač Advento laukimo meto bruožas turi būti dėkingumas. Turime, kaip sako Paulius, už viską dėkoti. Turime būti Dievo dėkingi už jo meilę, už dosnumą, už gailestingumą, už jo kantrybę ir gerumą.

Prašykime Mergelę Mariją, sakė popiežius prieš vidudienio maldą, kad mus lydėtų šioje paskutinėje Advento kelionės atkarpoje. Ji yra „Mūsų linksmybės priežastis“.

Po kartu su labai gausiai šį sekmadienį į Šv. Petro aikštę susirinkusiais tikinčiaisiais sukalbėto „Viešpaties Angelo“, popiežius padėkojo už jam padainuotą „ilgiausių metų“, nes šis sekmadienis, gruodžio 17-oji, buvo jo gimimo diena. Popiežiui Pranciškui sukako 81 metai. Atskirą sveikinimą Pranciškus skyrė Romos vaikams, atsinešusiems kūdikėlio Jėzaus figūrėles, kurios bus paguldytos namuose įrengtose prakartėlėse. Galiausiai popiežius taip pat paprašė melstis už šešias seseris vienuoles, prieš mėnesį pagrobtas Nigerijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.