2017-12-18 16:02:00

Pakistanas: mirtinas išpuolis prieš metodistų bažnyčią


Gruodžio 17-ąją, sekmadienio pamaldų metu, surengtas kruvinas išpuolis prieš krikščionis Pakistane. Šį kartą teroristų taikiniu tapo metodistų bažnyčia ir bendruomenė Kvetos mieste, Beludžistano provincijoje, kuri yra vakarinėje šalies dalyje.

Nedidelėje bažnyčioje, artėjant Kalėdoms, susirinko gerokai daugiau žmonių nei įprasta, per keturis šimtus: šeimos, nemažai vaikų. į visus juos bandė pasikėsinti keturi teroristai, kurių veiksmus iš dalies užfiksavo saugumo tikslais įrengtos vaizdo kameros. Video įraše matoma, kad jie apsimetė paprastais praeiviais judrioje gatvėje, tarp mašinų ir kitų pėsčiųjų. Prisiartinę prie vartų į bažnyčios kiemą, praskleidė rūbus, parodydami automatus ir savižudžių liemenes. Kadangi vartai buvo užrakinti, užtruko minutę, kol įveikė kiemą juosiančią sieną ir tada bandė dviese įsiveržti į bažnyčią. Prasidėjo susišaudymas su apsauga, vienas teroristas buvo nukautas, tačiau kitas spėjo prisiartinti prie bažnyčios pagrindinio įėjimo ir susisprogdinti. Nepaisant to, kad spėta uždaryti bažnyčios duris, sprogimas buvo toks galingas, kad nusinešė dar devynias kitas gyvybes ir sužeidė per penkias dešimtis kitų žmonių, apie dešimt sunkiai. Per penkiolika minučių atvykus antiteroristiniam būriui, kiti du užpuolikai, rodos, pabėgo. Mažai abejonių, kad jie atstovavo islamiškojo ekstremizmo sparną.

Metodistų bendruomenė Kvetos mieste turi savo paskyrą „Facebook“ socialiniame tinkle, kuriame savo gedulą išreiškė dideliu užrašu – „juodoji diena“. Ten pat vienas iš sekmadieninės mokyklos mokytojų pasakoja: „mes atėjome į bažnyčią anksti, nes tokia buvo sekmadieninės mokyklos programa. Mes visi buvome pasipuošę ir laimingi. Aš ir kiti mokytojai rengėme vaikus pasirodymui. Beveik vidudienį jau palikome klasę, pasiruošę eiti į bažnyčią, kai išgirdome, kaip mums tada pasirodė, petardų garsus“. Tačiau tuoj pat susivokus, kad tai šūviai ir sprogimai, toliau pasakoja mokytojas, visi sugrįžo į klasę ir užsirakino, vyresnieji ramino verkiančius vaikus, visi pradėjo melstis. Taip praėjo daugiau 30 minučių „sunkiausio laiko per visą gyvenimą“, galvojant, kad visi gali mirti. Tačiau galiausiai duris atidarė policininkas. Nors visi vaikai išgyveno, kai kas prarado tėvus ar giminaičius, visų širdys liko sudaužytos, rašo mokytojas.

Krikščionių, kurie Pakistane sudaro apie pusantro procento visos populiacijos, bendruomenės išreiškė savo solidarumą Kvetos metodistams, teroristinę ataką pasmerkė Pakistano vyriausybė. Nemažai priekaištų išsakyta saugumo pajėgoms: nors jos sustiprintos prieš Kalėdas, teroristams nebuvo sudėtinga pasiekti bažnyčią. Kita vertus, policija pažymi, kad teroristams buvo laiku sutrukdyta įžengti į bažnyčią. Tokiu atveju jų apie penkiolika kilogramų svėrusios liemenės, prikimštos sprogmenų ir skeveldrų, būtų buvusios tiek pat ar net daugiau mirtinos, nei 2015 kovo ataka viename Lahoro parke, kuriame krikščionių šeimos susirinko Velykų proga, pražudant 72 žmones, ar 2013 rugsėjo ataka Peševaro Visų Šventųjų bažnyčioje, kuri kainavo 87 gyvybes. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.