2017-12-17 00:30:00

Popiežiaus gimimo dieną pradeda veikti naujas Vatikano žinių portalas


Popiežiui Pranciškui 81 metai. Jorge Mario Bergoglio gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti chemiją, bet greit pasuko rengimosi kunigystei keliu. Kaip jis pats ne kartą yra pasakojęs, apsisprendimą siekti kunigystės nulėmė išpažintis. Vieną kartą visai netyčia jis užėjo į vieną Buenos Airių bažnyčią ir, pamatęs klausykloje laukiantį kunigą, atliko išpažintį. Nuo tos akimirkos jam buvo aišku, kad jis nori paaukoti gyvenimą kunigo tarnystei.

Jorge Mario Bergoglio pirmiausia įstojo į diecezinę kunigų seminariją, bet netrukus. perėjo į Jėzaus Draugijos noviciatą. Dar studijų metais, 1969 m. gruodžio 13 d. priėmė kunigo šventimus. 1992 m. popiežius Jonas Paulius II t. Bergoglio paskyrė Buenos Airių augziliaru. 1997 m. paskirtas savo arkivyskupo koadjutoriumi, o 1998 m. tapo Buenos Airių arkivyskupu. 2001 m. Jono Pauliaus II paskirtas kardinolu. Popiežiui Benediktui XVI atsisakius Petro tarnystės, į konklavą susirinkę kardinolai naujuoju Petro įpėdiniu 2013 m. kovo 13 d. išrinko kard. Jorge Mario Bergoglio, kuris pasirinko Pranciškaus vardą.

Šventojo Sosto komunikacijos sekretoriatas su popiežiaus gimimo diena suderino naujo informacijos portalo „VaticanNews“ inauguraciją. Sekmadienį pradedantis veikti naujas portalas skelbia žinias šešiomis kalbomis. Vėliau prie šio naujo portalo bus prijungtos ir visos kitos kalbos, kuriomis šiuo metu skelbiamos žinios Vatikano radijo portale. Į naują portalą bus perkeltos ir žinios lietuvių kalba. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.