2017-12-16 10:40:00

Vokietijoje „Tėve mūsų“ malda nebus taisoma


Nuo šių metų Advento pradžios Prancūzijoje buvo įvesta nauja, kiek pataisyta, „Tėve mūsų“ maldos forma. Žodžiai „nevesk mūsų į pagundą“ buvo pakeisti žodžiais: „neleisk, kad būtume gundomi“. Prancūzijos vyskupai sprendimą pataisyti Viešpaties maldos tekstą motyvavo teologinio aiškumo reikalingumu, kuris turėtų būti svarbesnis už vien ištikimybės tradicinei vartosenai argumentą. Ankstesnė forma, pažodinis lotyniško teksto „et ne nos inducas in tentationem“ vertimas, gali būti suprantamas, jog prašome, kad Dievas nepastūmėtų mūsų į pagundą, kai iš tiesų mes prašome, kad Dievas mums padėtų saugotis pagundų, kad gundymo valandą nepaliktų mūsų vienų.

Prancūzijos vyskupų sprendimas pakeisti maldos žodžius sulaukė atgarsio ir kitose šalyse. Vokietijoje irgi šis klausimas buvo svarstytas, tačiau nuspręsta palikti nepakeistą maldos tekstą – tai yra žodžius „nevesk mūsų į pagundą“. Nors yra gerai suprantamas susirūpinimas, kad maldos žodžiai atitiktų tai ką norima jais pasakyti, tačiau, pasak Regensburgo vyskupo Rudolfo Voderholzerio, šiuo atveju reikia ne keisti maldos žodžius, bet kuo geriau paaiškinti jais išsakomo prašymo prasmę. Vyskupas atkreipia dėmesį, kad su šiais maldos žodžiais susijusius galimus neaiškumus labai paprastai ir įtikinamai išaiškina popiežius Benediktas XVI savo knygoje „Jėzus iš Nazareto“. Be to, Vokietijoje naudojamas „Tėve mūsų“ maldos vertimas yra suderintas su protestantais. Tad noras keisti tekstą, reikštų ir būtinumą jį iš naujo derinti su ekumeninio dialogo partneriais.

Apie galimą „Tėve mūsų“ maldos teksto keitimą pastaruoju metu užsiminta ir Italijoje. Itališkas tekstas pažodžiui kartoja lotyniškąjį – tai yra itališkai maldoje sakoma „nevesk mūsų į pagunda“. Šia tema neseniai pasisakė ir popiežius Pranciškus. Italijos katalikų televizija TV2000 kelias savaites transliavo pokalbių su popiežiumi seriją, skirtą būtent „Tėve mūsų“ maldai. Komentuodamas šią maldos dalį, popiežius sutiko, kad pažodinis vertimas nėra geras, nes juk ne Dievas yra gundytojas. Jau prieš keletą metų Italijos Vyskupų konferencijos paskelbtame Naujojo Testamento vertime ši, diskusijų sulaukusi Viešpaties maldos vieta, buvo išversta ne tradiciškai „nevesk mūsų į pagundą“, bet „neapleisk mūsų gundymuose“, „gundymų valandą nepalik mūsų vienų“. Ši formulė turbūt geriausiai išreiškia maldos intenciją.

Prie šios diskusijos galime pridurti, kad prieš kelis dešimtmečius ir lietuvių kalba „Tėve mūsų“ maldoje buvo sakoma „nevesk mūsų į pagundą“, tačiau dabartinis variantas „neleisk mūsų gundyti“ yra puikiausiai prigijęs ir niekam (ar tiksliau – beveik niekam) nekelia abejonių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.