2017-12-16 10:29:00

Brolis Alois: jaunimas laukia ne nurodinėjimo, bet palydėjimo


Gruodžio 28 – sausio 1 dienomis Šveicarijos Bazelio mieste, prie pats sienos su Vokietija ir Prancūzija, vyks tradicinis naujametinis jaunimo susitikimas, kuriuos kasmet nuo 1978 m. rengia ekumeninė Taizé bendruomenė.

Bazelio susitikimas bus jau keturiasdešimtas. Taizé bendruomenės įkūrėjas brolis Roger pirmą kartą, tuo metu dar padalintos Europos jaunimą, pakvietė 1978 m. į Paryžių. Pirmieji susitikimai vyko Vakarų Europos miestuose - Barselonoje, Romoje, Londone, Kelne, Vienoje, Miunchene, Štutgarte, Milane, Hamburge, o žlugus komunistinėms santvarkoms ir atsivėrus sienomis šių susitikimų geografija išsiplėtė ir į iš komunizmo išsivadavusias šalis, jaunimas rinkosi Vroclave, Prahoje, Budapešte, Varšuvoje. Pernykštis susitikimas, kaip atsimename, buvo surengtas Latvijos sostinėje Rygoje.

Prieš metus užbaigiant Rygoje vykusį trisdešimt devintąjį Europos jaunimo susitikimą, Taizé bendruomenės vadovas brolis Alois pakvietė po metų susitikti Bazelyje. Šis Šveicarijos miestas pasirinktas dėl kelių priežasčių – visų pirma ką tik paminėta Reformacijos pradžios 500 metų sukaktis, o Bazelis yra labai svarbus miestas krikščionių santykių istorijoje. Tačiau dar svarbesnis, ne tik simboline prasme, šio miesto buvimas kelių valstybių ir kultūrų sandūroje. Bazelis yra centras regiono, įeinančio į trijų valstybių sudėtį, trijų valstybių piliečiams tarnauja Bazelio oro uostas, geležinkelio stotys, miesto transportas. Nors miesto gyventojų dauguma yra šveicarai, miesto įmonėse dirba čia pat, bet jau už sienos, gyvenantys vokiečiai ir prancūzai. Miesto ir regiono Bažnyčios ir krikščionių bendruomenės, su visa savo gausia įvairove, vedamos tradicinio regiono atvirumo pasauliui, džiaugiasi galėdamos atverti savo bažnyčias, namus ir širdis būsimiems svečiams ir priimti pasitikėjimo piligrimystės žemėje etapą, buvo sakoma skelbiant apie būsimą jaunimo susitikimą Bazelyje.

Šių metų naujametinis jaunimo susitikimas prasidės, kaip jau įprasta, gruodžio 28 d. Pirmąją dieną atvykęs jaunimas pasiskirstys po juos priimančias bendruomenes ir šeimas, o vakare įvyks pirmas bendras susitikimas Šv. Jokūbo sporto ir pramogų arenoje.  Gruodžio 29 ir 30 – penktadienį ir šeštadienį – rytais bus meldžiamasi ir bendraujama priimančiose parapijose ir bendruomenėse, vidudienį bus meldžiamasi bažnyčiose miesto centre, o vakarais numatyti bendri susitikimai šv. Jokūbo arenoje. Panaši tvarka numatyta ir sausio 31-ąją, tačiau po bendro vakario susitikimo, 23 valandą prasidės vigilija priimančiose parapijose ir bendruomenėse – bus meldžiamasi už taiką pasaulyje ir su malda sutinkami naujieji metai. Sausio pirmąją po rytinių Mišių parapijose ir pietų pas priimančias šeimas jaunimas pradės skirstytis į namus.

Taizé bendruomenės prioras brolis Alois, Vatikano radijui kalbėdamas apie artėjantį naujametinį Europos jaunimo susitikimą, sakė, kad pasirenkant šiemetiniam susitikimui Bazelio miestą norėta visų pirma pabrėžti jo transnacionalinį aspektą. Gana didelė Europos dalis gyvena nedalinama sienų, sakė brolis Alois. Ir net jai kai kur matome, kad vienybės siekimo procesas išsisėmęs ir pavargęs, ar net jam priešinamasi, norime, kad Bazelio miestas ir jame susitiksiantis jaunimas būtų vienybės ženklas. Pasak Taizé bendruomenės prioro ne mažiau svarbus ir ekumeninis aspektas. Bazelio miestas labiau susijęs ne su protestantizmo, bet su kalvinizmo istorija, tačiau šiandien visi kartu minime 500 metų nuo Reformacijos pradžios ir vis kartu jaučiame pareigą ką nors daugiau nuveikti, kad krikščionys būtų vieningesni. Mes vis dar esame pasidalinę, mus vis dar skiria nemažai atvirų teologinių klausimų, tačiau susitikdami ir kartu melsdamiesi, mes duodame liudijimą, kad Kristus mus vienija.

Klausiamas, kas mūsų laikais traukia jaunimą į Taizé, taip pat į bendruomenės brolių kitur organizuojamus susitikimus, brolis Alois atsakė, kad nors ir konstatuojame gerokai sumažėjusį jaunimo religingumą, nemažėja klausimų, į kuriuos jaunimas ieško atsakymų. Tie klausimais gali įgauti įvairias formas, priklausomai nuo aplinkos ir epochos, kurioje jie formuluojami, bet esmė visada ta pati – tai klausimai apie gyvenimo prasmę, į kuriuos Taizé bendruomenė padeda ieškoti atsakymų iš tikėjimo perspektyvos. Šiandien jaunimas bijo arba šalinasi Bažnyčios suvokiamos kaip institucija, kuri diktuoja taisykles, o labiau norėtų supratimo, nori, kad juos kas nors  palydėtų kiekvienoje situacijoje ir tik po to rodytų kryptį. Net jei ne visas situacijas ir požiūrius įmanoma suderinti su Evangelijos mokymu, jaunimas nori matyti ir jausti, kad kas nors juos girdi ir supranta, kad priimamas kiekvienas, net ir klystantis žmogus.

Brolis Alois pastebėjo, kad būtent tokie lūkesčiai ne kartą buvo išsakyti šiuo metu vykstančiuose pasirengimuose jaunimui skirtam 2018 m. rudenį Vatikane vyksiančiam Vyskupų Sinodo posėdžiui. Manau, sakė brolis Alois, kad popiežius ir vyskupai pasakys jaunimui: „Nenorime jums primesti savo valios, bet norime jus palydėti Evangelijos dvasia“ ir tai bus labai didelė paskata jaunimui eiti kartu su Bažnyčia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.