2017-12-16 16:31:00

Australijos komisijos ataskaita apie vaikų išnaudojimus institucijose


 

„Karališkosios komisijos apie institucijų atsaką į vaikų lytinį išnaudojimą Australijoje ataskaita yra atidžių ir kelerių metų pastangų vaisius, kuris nusipelno būti atidžiai ištirtas. Šventasis Sostas yra artimas Katalikų Bažnyčiai Australijoje – tikintiesiems, pasauliečiams, vienuoliams ir dvasininkijai, tuo pat metu įsiklauso ir palydi aukas, siekiančias pagijimo ir teisingumo. Nesename susitikime su Popiežiškąją nepilnamečių apsaugos komisija popiežius Pranciškus pabrėžė, jog Bažnyčia turi būti atjautos vieta, ypač tiems, kurie kentėjo, ir pakartojo, kad Bažnyčia įsipareigojusi užtikrinti visiems vaikams ir pažeidžiamiems suaugusiems saugią aplinką“, rašoma Šventojo Sosto spaudos salės pranešime, kuris buvo paskelbtas kaip atsakas į Australijos karališkosios komisijos ataskaitą ir į jos pateiktas dešimtis rekomendacijų.

Ši ataskaita iš septyniolikos tomų ir tūkstančių puslapių yra penkerius metus trukusios studijos apie vaikų išnaudojimą institucijose ir pastarųjų atsaką į šį nusikaltimą, rezultatas. Į Komisijos kvietimą liudyti atsiliepė beveik aštuoni tūkstančiai asmenų.

Šiandien jie yra suaugę ir, kaip parodė kitos panašios ataskaitos, chronologiškai didžiausias vaikų lytinis išnaudojimas vyko 1950 – 1970 metų laikotarpiu, po to statistinė kreivė labai ženkliai krenta žemyn. Didžioji dalis išnaudojimą patyrusių asmenų buvo berniukai nuo 10 iki 14 metų, o absoliuti dauguma išnaudojusių buvo vyrai. Keturi iš dešimties išnaudotojų buvo vienos ar kitos religinės bendruomenės dvasininkai, kita didelė grupė – mokytojai. Nedidelė dalis išnaudotojų buvo moterys arba vyresni vaikai.

Ataskaitoje daug vietos skiriama katalikiškoms institucijoms – mokykloms, bendrabučiams, našlaičių namams, internatams, socialiniams centrams ir pan. 36 procentai iš visų liudijusių – beveik 2500 asmenų – tyrėjams sakė, kad išnaudojimą patyrė vienokio ar kitokio pobūdžio katalikiškoje institucijoje, dažniausiai mokykloje. Tačiau ataskaitoje primenama, kad katalikiškų institucijų tinklas gerokai platesnis už kitų institucijų tinklus: po vieną ar daugiau išnaudojimo atvejį užregistruota 964 katalikiškose institucijose. Anglikonų Bažnyčia su pustrečio šimto institucijų yra antroje vietoje pagal jų skaičių ir pagal išnaudojimo statistiką.

Tačiau ši ataskaita nuo ankstesnių skyrėsi būtent tuo, kad dėmesį sutelkė ne į vieną organizaciją ar religinę bendruomenę, o pabandė pristatyti bendrą išnaudojimų žemėlapį per pastaruosius keliasdešimt metų visose institucijose, kurios susijusios su vaikais. Ir nors tai nebuvo tyrėjų pagrindinė tema, remiantis dabartiniais tyrimais ataskaitoje primenama ir tai, kad didžioji dalis, virš 80 procentų vaikų išnaudojimo atvejų, įvyksta ne institucijose, o vaiko artimoje aplinkoje, kur išnaudoju dažniausiai tampa arba šeimos narys, arba šeimai pažįstamas ir artimas žmogus.    

„Tai gėdinga praeitis, kurioje slapstymo ir savęs saugojimo kultūra lėmė nereikalingą aukų ir jų šeimų kančią. Dar kartą išreiškiu besąlygišką atsiprašymą už šį kentėjimą ir įsipareigojimą užtikrinti teisingumą tiems, kurie buvo jo paliesti“, - sakė Australijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Denis Hart. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.